Η υγεία των Πυροσβεστών πάλι σε κίνδυνο;
12/06/2015
Το ξεχασμένο ΤΕΑΠΑΣΑ και οι εξελίξεις που δεν ξέρουμε.
16/06/2015

Ενημέρωση σχετικά με το ”ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.Πρωτ.141                                                                                      Αθήνα, 15/06/2015

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για  

                 τους υπαλλήλους Π.Σ. (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)».

 

Συνάδελφοι,

 

     σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας για το ανωτέρω θέμα και ύστερα από πληθώρα ερωτημάτων καθημερινά από πολλούς συναδέλφους για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, σας ενημερώνουμε υπεύθυνα για τα κάτωθι:

    Στο Α.Π.Σ. δεν έχει ακόμη σταλεί νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιος που θα περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειες και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ).

    Το Προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ασχολούμενο καθημερινά ως έχει υποχρέωση για το ανωτέρω θέμα και δεδομένου ότι είναι καινούργια διαδικασία για τους υπαλλήλους Π.Σ., σας εφιστά την προσοχή στα εξής:

     Αφού προβείτε  στην υποβολή – κατάθεση των φορολογικών δηλώσεών σας  πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα αλλά και την  δέουσα προσοχή  στα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά γενικότερα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση αλλά και απόλυτη ταύτιση με τα στοιχεία που θα υποβληθούν στην δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ), στο  χρονικό διάστημα που  ορίζεται  σύμφωνα πάντα με το πνεύμα της αρχικής Διαταγής του Α.Π.Σ. (αρ.πρωτ.68442 Φ.299 12/10/2014)  δηλαδή 90 ημέρες από την αρχική δήλωση  από Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        Ο   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                               ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email