Εισαγωγή και φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών με επιβράβευση της εμπειρίας των συναδέλφων.

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην 86η Δ.Ε.Θ. – Συνεχίζουμε τον Αγώνα μας…
13/09/2022
Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για προβλήματα του κλάδου μας και το επικείμενο «μίνι» Ασφαλιστικό»..
12/10/2022

Εισαγωγή και φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών με επιβράβευση της εμπειρίας των συναδέλφων.

 

Αρ.Πρωτ.87

Αθήνα, 16.09.2022

       ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                           Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο

                                                                     ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                        Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή και φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών με επιβράβευση της εμπειρίας των συναδέλφων»

Κύριε Αρχηγέ,

Ως γνωστό και όπως επανειλημμένως έχουμε υπογραμμίσει, το Π.Σ. από το 2007 και εντεύθεν δεν έχει προκηρύξει νέα Σχολή Αρχιπυροσβεστών, με αποτέλεσμα τη στιγμή αυτή να μην υφίσταται ο βαθμός αυτός στην ιεραρχική μας εξέλιξη, με ότι αυτό σημαίνει για την καθημερινή μας υπηρεσιακή λειτουργία. Ήδη 3.500 συνάδελφοί μας εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για φοίτηση στη Σχολή αυτή.

Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι διαθέτουν μετά την πολυετή διαδρομή τους στις τάξεις του Π.Σ. την πολύτιμη εμπειρία και γνώση για να ανταπεξέλθουν σε κάθε δυσκολία και θεωρούμε ότι η πολιτεία με την στήριξη της φυσικής ηγεσίας του Π.Σ. πρέπει να τους επιβραβεύσει με την είσοδό τους στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών εισάγοντάς τους κατ’αρχαιότητα μέσω της υφιστάμενης επετηρίδας τους, ώστε να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο η αναβάθμισή τους.

Κύριε Αρχηγέ, το αίτημά μας δεν αφορά την προώθηση κάποιας χαριστικής εξαίρεσης από την πολυαναμενόμενη προκήρυξη νέας Σχολής Αρχιπυροσβεστών, που μετ’ επιτάσεως ζητάμε, όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά την επιβράβευση συναδέλφων που έχουν δώσει πολλές εξετάσεις στο πεδίο της δύσκολης καθημερινής πυροσβεστικής καθημερινότητας και έχουν κριθεί, με υψηλό βαθμό στις συνειδήσεις όλων, τιμώντας τη στολή τους επάξια.

Αναμένουμε την θετική ανταπόκριση στο ανθρώπινο και άκρως συναδελφικό αίτημά μας, χωρίς καμία διάθεση διαχωρισμού και ευμενούς μεταχείρισης σε συναδέλφους που τιμούν κάθε μέρα αποδεδειγμένα την αποστολή τους και αποτελούν την ραχοκοκαλιά του Π.Σ. στην μάχιμη υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email