Διευκρινίσεις σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών οικ. έτους 2013

Εκλογικό επίδομα
29/05/2014
ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:Διάθεση οχημάτων – προσωπικού για αστικά περιπολικά.
13/06/2014

Διευκρινίσεις σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών οικ. έτους 2013

          

 Αρ. Πρωτ.:                                               Αθήνα  27/05/2014                                                         

                                                               ΠΡΟΣ:  Διεύθυνση φορολογίας εισοδήματος

                                                                             Τμήμα Α’ – Γενική Γραμματεία εσόδων

                                                                             Υπουργείου Οικονομικών

                                                               ΚΟΙΝ: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                            Τμήμα 1ο

                                                                            Διαχείριση Χρηματικού Π.Σ.

                                                                            Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

    Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών οικονομικού έτους 2013»

 

              Μετά την παραλαβή των βεβαιώσεων αποδοχών του οικονομικού έτους 2013  διαπιστώνουμε εκ νέου αναντιστοιχία μεταξύ του αναγραφόμενου καθαρού ποσού με τις μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές σε κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο, γεγονός που έχει προκαλέσει όπως και πέρυσι προφανή αναστάτωση και πολλές παρερμηνείες για την τελική φορολογική επιβάρυνση που θα κληθούμε να πληρώσουμε εφέτος. Μετά από την σχετική αλληλογραφία με δύο έγγραφα που σας αποστείλαμε, στις 23-07-2013 η Διεύθυνσή σας εξέδωσε έγγραφο παροχής οδηγιών και εν συνεχεία ακολούθησε η έκδοση νέων συμπληρωματικών βεβαιώσεων και σχετική ενημέρωση του πυροσβεστικού προσωπικού για την τελική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2012.

            Επειδή λοιπόν τα ερωτηματικά που εγείρονται για την επαναλαμβανόμενη αναντιστοιχία των ποσών που σίγουρα έχουν προκαλέσει την καθυστέρηση μέχρι την παροχή διευκρινίσεων της υποβολής των εφετινών φορολογικών δηλώσεων από την πλειοψηφία των υπαλλήλων του Π.Σ. και επειδή τα χρονικά περιθώρια της υποβολής τους δεν είναι απεριόριστα αλλά συγκεκριμένα, αναμένουμε το συντομότερο την έκδοση  εγγράφου παροχής οδηγιών ή συμπληρωματικών βεβαιώσεων αποδοχών για το έτος 2013, ώστε να αποφευχθεί και η παραμικρή οικονομική επιβάρυνση που ενδεχόμενα μπορεί να προκύψει σε μια εποχή που το πυροσβεστικό προσωπικό, όπως και το σύνολο των Ελλήνων εργαζομένων στενάζει οικονομικά, δίνοντας καθημερινά τον δύσκολο αγώνα της επιβίωσης.

 

 

                                         Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    

   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email