Χορήγηση στοιχείων.

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
24/09/2020
Έξοδα μετάθεσης πυροσβεστικών υπαλλήλων.
08/10/2020

Χορήγηση στοιχείων.

Αρ.Πρωτ. 182

Αθήνα, 01.10.2020

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο, κ. Στέφανο Κολοκούρη

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση στοιχείων».

Παρακαλούμε να μας χορηγηθούν από το αρχείο του Α.Π.Σ., όλες οι διαταγές για κήρυξη γενικής ή μερικής επιφυλακής από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έως και 30.09.2020.
Επίσης να μας χορηγηθούν οι διαταγές που σχετίζονται με μετακινήσεις προσωπικού και οχημάτων για εκτέλεση υπηρεσίας (παροχή έργου πυρασφάλειας) εκτός νομού.
Τέλος να μας γνωρίσετε αν οι εκτός νομού μετακινήσεις υπαλλήλων για παροχή υπηρεσίας έγιναν με αντίστοιχη χορήγηση Φ.Π. και αν έχει προβλεφθεί και θα υπάρξει καταβολή σχετικής αποζημίωσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία ζητούμε με προφανές έννομο συμφέρον ως η αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων του Π.Σ.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας επ΄αυτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email