Αρνητική απάντηση του Υπ. Εργασίας για Ταμείο Επαγ. Ασφάλισης.

Συναντήσεις των Ομοσπονδιών με τα Πολιτικά Κόμματα
19/09/2015
Συγχαρητήρια επιστολή – αίτημα συνάντησης στον νέο Αν. Υπουργό.
24/09/2015

Αρνητική απάντηση του Υπ. Εργασίας για Ταμείο Επαγ. Ασφάλισης.

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.Πρωτ. 205

                                                                          Αθήνα, 22-09-2015

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Αρνητική απάντηση του Υπουργείου Εργασίας για μετατροπή

            του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε Ταμείο  Επαγγελματικής

            Ασφάλισης»

  

Συνάδελφοι,

 

     σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/37527/429/10-09-2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία περιήλθε στην Ομοσπονδία μας την 21-09-2015 και με την οποία απορρίπτεται η αίτησή μας για την μετατροπή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.- ΝΠΔΔ) του (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) σε υποχρεωτικής ασφάλισης  Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. – ΝΠΙΔ),   που ενσωματώνει επίσης και την  με αρ. πρωτ. οικ. 391/31-08-2015 αρνητική σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

     Μίας απορριπτικής απόφασης που δεν λαμβάνει, δεν ξέρουμε γιατί, υπόψη της ότι έχουμε ακολουθήσει όλες τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) που μας ζητήθηκαν, υποβάλλοντας εκ νέου επικαιροποιημένη μελέτη για να κάνουν  δεκτή την αίτησή μας και ότι η αρνητική γνώμη της ΕΑΑ και του αρμόδιου Υπουργού είναι ότι η άρνηση τους αυτή δεν αφορά αυτή καθ΄αυτή τη εγκυρότητα της μελέτης αφού δεν στηρίζεται σε αναλογιστικά κριτήρια, καθώς το Ταμείο παρουσιάζει μακροχρόνια βιωσιμότητα (πλεονασματικό αναλογιστικό ισοζύγιο και συνεχώς αυξανόμενη περιουσία) και οι παροχές ωθούνται σε μεγαλύτερες άμεσες μειώσεις, λόγω του 12ετούς προγράμματος χρηματοδότησης αλλά επειδή θεωρούν εσφαλμένα ότι δεν έχουμε εξαιρεθεί ούτε δικαιούμαστε να εξαιρεθούμε με βάση τον Ν. 4336/2015. 

       Μας ενημερώνει επίσης  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε.2. περίπτωση 2 του Νόμου 4336/2015 ότι από 01-09-2015 εντασσόμαστε υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)   και μας επισημαίνει ρητά ότι στο τελευταίο εδάφιο της διάταξης αυτής αναφέρει ότι κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται και κατόπιν τούτων από 01/09/2015 υποχρεωτικά κατά το νόμο  εντασσόμαστε στο Ε.Τ.Ε.Α.

Συνάδελφοι,

     Επί της  ουσίας έχουμε απορριπτική απόφαση επειδή καταργήθηκε αναδρομικά ο νόμος και ενώ εμείς έχουμε καταθέσει έγκαιρα από 12/12/2014  δεν μας δίνουν ούτε καν το δικαίωμα να διαχειριστούμε μόνοι μας τα του οίκου μας και μας πετούν έτσιθελικά στο Ε.Τ.Ε.Α.

     Ως εκ τούτου  τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε Αίτηση Ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και Αίτηση Αναστολής της εν λόγω Απόφασης προκειμένου να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των μελών μας.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο    ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email