ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ και ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:προσωρινή μετεγκατάσταση Π.Υ. Α/Δ
19/01/2013
Η σύνθεση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
01/02/2013

Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης εφάπαξ.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ με την νέα τεχνική βάση που νομοθετήθηκε απο 1-1-2014 ισοπεδώνει περαιτέρω το ήδη μειωμένο εφάπαξ. Ο νέος μαθημετικός τύπος υπολογισμού του μειώνει το χορηγούμενο εφάπαξ κατά 25% τουλάχιστον και οδηγεί πολλούς συναδέλφους που θεμελίωσαν ή θεμελιώνουν συναταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2013 στην αποστρατεία, με όλες βέβαια τις συνέπειες που θα έχει αυτό στην λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Ομοσπονδία με τις συλλογικές αποφάσεις που θα λάβει καθώς και σε άμεση συνεργασία με τις άλλες Ομοσπονδίες και Ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας, θα προβεί σε κάθε ενέργεια προάσπισης του εισοδήματός μας, που μετά τις αναδρομικές περικοπές μέσω του τρίτου μνημονίου, εξαφανίζει τους κόπους μιας ζωής όλων μας με βάναυσο τρόπο.

Print Friendly, PDF & Email