Αναδρομική χορήγηση μορίων πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη.
27/02/2020
Αντιμετώπιση πανδημίας από τον κορωνοϊό Covid – 19»
19/03/2020

Αναδρομική χορήγηση μορίων πυροσβεστικών υπαλλήλων.

 

Αρ.Πρωτ.: 52                                                            Αθήνα, 03.03.2020

 

                                                                           ΠΡΟΣ:   Αρχηγό Π.Σ.  

                                                                                         Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη

      ΚΟΙΝ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

                   Μέλη ΠΟΕΥΠΣ 

                                                

     

 ΘΕΜΑ: «Αναδρομική χορήγηση μορίων πυροσβεστικών υπαλλήλων».

 

    Με την υπ’αριθμ. 11635 Φ.202.1/21-02-2020 Απόφασή σας και με καταληκτική ημερομηνία την 10.03.2020, υποχρεούνται όλες οι Υπηρεσίες του Π.Σ. να προβούν στον υπολογισμό των αναδρομικών μορίων μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου, που μέχρι την 31.12.2020 δεν συμπληρώνουν 26 έτη πραγματικής υπηρεσίας ή το 48ο έτος ηλικίας.

 Ο υπολογισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του νέου Ν.4662/7.2.2020 (Α’27).

      Η σύγχυση που έχει προκληθεί, λόγω των αδιευκρίνιστων σημείων του νέου υπολογισμού είναι ήδη μεγάλη σε πολλές υπηρεσίες, ενώ το αρμόδιο τμήμα δεν έχει προβεί έως σήμερα σε καμία διευκρίνηση επί του θέματος. Πέραν όμως τούτου και επί της ουσίας ως προς τον υπολογισμό υπάρχουν αυτονόητα ερωτήματα όπως:

  1. Πως δύναται να υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν αποσπαστεί χωρίς αίτησή τους να μην λαμβάνουν τα αντίστοιχα μόρια;
  2. Πως εξηγείται το γεγονός, συνάδελφοι να τοποθετούνται π.χ. στην ακριτική Κώ και να μην λαμβάνουν την αντίστοιχη μοριοδότηση;
  3. Πως εξηγείται το γεγονός ότι ο χρόνος έναρξης υπολογισμού των μορίων ενώ λογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους δήλωσης τόπου συμφερόντων, δυστυχώς λόγω των συνεχόμενων τροποποιήσεων τα τελευταία χρόνια, τόσο στους διαγωνισμούς κατάταξης όσο και στον κανονισμό μεταθέσεων, το δικαίωμα υποβολής δήλωσης τόπου συμφερόντων δόθηκε σε άλλες εκπαιδευτικές σειρές κατά τη διάρκεια φοίτησης στη σχολή πυροσβεστών, σε άλλες αμέσως μετά την αποφοίτηση, σε άλλες μετά την παρέλευση 3 ετών και σε άλλες μετά την παρέλευση 5 ετών από την αποφοίτησή τους με αποτέλεσμα η μη προσμέτρηση αρκετών δεκάδων μορίων σε δικαιούχους υπαλλήλους.
  4. Πως δύναται να μην λογίζεται για τον υπολογισμό των μορίων των συναδέλφων  πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης του έτους 2012 που υποχρεώθηκαν σε παραίτηση για να προσληφθούν το έτος 2014, ως μόνιμοι υπάλληλοι στο Π.Σ. να μην λογίζονται τα μόρια αυτά των δύο χρόνων; 

    Επίσης έχουμε καταγγελίες ότι η διαδικασία υπολογισμού των μορίων, διαφέρει από επιτροπή σε επιτροπή ο τρόπος υπολογισμού των μορίων, αφού ερμηνεύουν διαφορετικά την απόφαση του Α.Π.Σ. όσο και τα σχετικά άρθρα του νόμου και δημιουργείται ένα κλίμα καχυποψίας και δυσαρέσκειας εκ μέρους των υπαλλήλων διαφορετικών υπηρεσιών, που θα οδηγήσει σε χιλιάδες ενστάσεις στο Α.Π.Σ.

   Τούτων δοθέντων, είναι δεδομένο ότι ο υπολογισμός των μορίων των παραπάνω συναδέλφων θα είναι σε πολλές περιπτώσεις λανθασμένος και σίγουρα θα απαιτηθεί ο επανυπολογισμός τους στη συνέχεια. 

      Η πρωτόγνωρη διαδικασία υπολογισμού των μορίων από τις ίδιες τις υπηρεσίες, πρέπει να υποστηριχθεί άμεσα από τις υπηρεσίες του Α.Π.Σ., ώστε να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο άνισης και εν τέλει άδικης αντιμετώπισης οιουδήποτε και παρακαλούμε την παράταση της όλης διαδικασίας και την έκδοση ερμηνευτικών διαταγών και την τυχόν κωδικοποίηση του τρόπου υπολογισμού των μορίων για κάθε εκπαιδευτική σειρά.

                                                  

          

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email