Διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων. (Κοινή ανακοίνωση)

Αποτελέσματα εκλογών της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο ”Ιωάννης Κάκκαλος”.
24/06/2016
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
05/07/2016

Διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων. (Κοινή ανακοίνωση)

                                                      eaps poeyps

   Αθήνα, 28/06/2016

                                              ΠΡΟΣ:  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                         Αντιστράτηγο,  κ. Ιωάννη Καρατζιά

                                                ΚΟΙΝ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                           Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων ».

Κύριε Αρχηγέ

 

Από το Σάββατο 25 Ιουνίου μέχρι και σήμερα οι συνάδελφοι των πυροσβεστικών υπηρεσιών Αττικής με την βοήθεια συναδέλφων τους από όλη την Ελλάδα, δίνουν μάχη με τις πύρινες φλόγες στην μεγάλη δασική  πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας.

Πέρα από την χρήση των προβλεπόμενων και κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, που θεωρούμε ότι από την αρχή οι επικεφαλής των τομέων, επέβλεψαν για την χρήση τους από τους εμπλεκομένους συναδέλφους, φρονούμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην διοικητική υποστήριξη αυτών σε τροφή και νερό καθώς και στην   εξασφάλιση άμεσης υγειονομικής περίθαλψης όπου χρειαστεί, αλλά και όλων των προβλεπομένων για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τέλος για πολλοστή φορά επισημάνουμε ότι και αυτό το καλοκαίρι το Πυροσβεστικό Σώμα μάχεται  με τις φλόγες χωρίς θεσμοθετημένους κανόνες υγείας και ασφάλειας, το οποίο είχε νομική υποχρέωση η πολιτεία να εξασφάλιση.

 

 

 

     Για την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ                                    Για την Ε.Α.Π.Σ.

  Ο Πρόεδρος                                               Ο Πρόεδρος

  Δημήτριος Σταθόπουλος                               Ιωάννης Σταμούλης

Print Friendly, PDF & Email