Χορήγηση Δανείων σε Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους.

Ρυθμίσεις Στεγαστικών Δανείων στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.
25/03/2016
Ισολογισμός – Απολογισμός του Τ.Π.Υ.Π.Σ.-Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
31/03/2016

Χορήγηση Δανείων σε Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους.

poeyps-title

Αρ.πρωτ. 74                                                                                   Αθήνα   30/03/2016

                                                                                                    ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                                        ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων σε Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους».

 

Συνάδελφοι,

όπως γνωρίζετε ο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.  και ως εκ τούτου σταμάτησε η χορήγηση των Δανείων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και επιστράφηκαν όσες Αιτήσεις δεν πρόλαβαν να εγκριθούν.

Μετά την ανωτέρω εξέλιξη, υπηρεσιακοί παράγοντες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και με την δική μας υποστήριξη έκαναν ενέργειες ώστε να χορηγούνται δάνεια από τον Τομέα Πρόνοιας Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγούνταν μέχρι τώρα και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η  υποβολή αιτήματος στην εποπτεύουσα Αρχή προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική απόφαση.

Κατόπιν λοιπόν της υπ’ αριθ.  ΓΔΟΕΣ 1/1/242 από 25-2-2016 εγκριτικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύνανται οι ασφαλισμένοι  του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  από τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 να καταθέτουν στο Ταμείο σχετικές αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  για την χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτου αναγκών για το έτος 2016 και στην έκδοση  σχετικής Εγκύκλιος Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης των υπαλλήλων καθώς και η κατάθεση των δικαιολογητικών για την χορήγηση προσωπικών δανείων από το Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Στην ενότητά με τα Έντυπα – Δικαιολογητικά Δανείων μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα – αιτήσεις που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης χορήγησης δανείου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     O ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email