Επικουρική ψυχρολουσία.

ποευπσ-νεο

Αρ.Πρωτ.206                                                                               Αθήνα, 20/10/2016

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                              ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών πυροσβεστικών υπαλλήλων για την επικουρική ασφάλιση που είναι πλέον στο ΕΤΕΑ».

 

Συνάδελφοι,

     με γεγονός  κάποιες αόριστες και βιαστικές αναρτήσεις που κυκλοφορούν, που μόνο ερωτηματικά και παραπληροφόρηση μπορούν να δημιουργήσουν, σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου μας που ως γνωστό έχει ενσωματωθεί στο Ε.Τ.Ε., σας ενημερώνουμε ότι:

     Μέχρι τώρα, μέχρι την ένταξη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. στο Ε.Τ.Ε.Α. παρακρατούνταν εισφορές 4% επί του βασικού μισθού στους παλαιούς ασφαλισμένους και   3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών στους νέους ασφαλισμένους.

     Με τον Ν.4387/12-05-2016 άρθρο 97 από 01/06/2016 για τους παλαιούς ασφαλισμένους η κράτηση διαμορφώνεται σε 3,5% επί του Β.Μ. για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μείωση) και 3,5% επί του συνόλου για τους νέους, (αύξηση)  το οποίο θα  συμψηφιστεί ή  θα παρακρατηθεί  αναδρομικά αντίστοιχα στο Μισθολόγιο του Νοεμβρίου 2016. Η αναδρομική παρακράτηση σε νέους ασφαλισμένους με πρόχειρους υπολογισμούς υπολογίζεται κατά προσέγγιση στις περισσότερες των περιπτώσεων σε 40 ευρώ (ήτοι 10 ευρώ/ το μήνα) και εξαρτάται από τον βαθμό και τα χρόνια  υπηρεσίας του πυροσβεστικού υπαλλήλου.

     Όμως με τον ίδιο νόμο από 01/01/2017 η κράτηση στους παλαιούς ασφαλισμένους ανέρχεται σε 3,5% επί του συνόλου όμως των αποδοχών (πολύ μεγάλη αύξηση) και για τους νέους 3,5% επί του συνόλου των αποδοχών,(καμία πλέον μεταβολή).

   Σας τονίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με τον νόμο παλαιοί (πριν από την 01/01/1993) και οι νέοι (μετά την 01/01/1993) ασφαλισμένοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

       Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι όπως επακριβώς τα αναλύσαμε με το υπ΄αριθμ.337 στις 20/11/2014 έγγραφό μας με τίτλο  «η πραγματικότητα για το Ε.Τ.Ε.Α.» που δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα είχαμε με την ένταξη του Ταμείου μας στο Ε.Τ.Ε.Α., στους παλαιούς συναδέλφους προσωρινά και για ένα εξάμηνο από 01/06/2016 θα επέλθει μικρή μείωση των εισφορών όμως από 01/01/2017 που θα υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών θα επέλθει μεγάλη αύξηση των εισφορών με αποτέλεσμα να αυξηθεί η μηνιαία εισφορά και 50% ανάλογα πάντα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας των υπαλλήλων.

   Για τον ίδιο λόγο αναμένεται να αυξηθούν και οι εισφορές στην κύρια σύνταξη για τους παλιούς ασφαλισμένους από το νέο έτος.

 

Συνάδελφοι,

      η Ομοσπονδία μας πιστή στον σκοπό της συνεχίζει την καθημερινή ενημέρωσή σας προκειμένου να έχετε πλήρη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email