Κατάθεση Βαθμολογίου.
20/11/2014
Βίντεο ενημέρωσης από την Πανελλαδική συνδιάσκεψη
21/11/2014

Η πραγματικότητα για το Ε.Τ.Ε.Α.

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ. 337                                    

                                                                                                              Αθήνα, 20/11/2014

 

             

                                                        ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                              ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.ΠΣ.

 

ΘΕΜΑ: «Η πραγματικότητα για το Ε.Τ.Ε.Α.»

 

     Η Ομοσπονδία μας,  όπως ήδη έχει δεσμευτεί απέναντι στα μέλη της, βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση και διερεύνηση των επιλογών που δίνονται στα πλαίσια του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 για την εύρεση της πιο συμφέρουσας λύσης για τους τομείς ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ.

      Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΤΕΑΠΑΣΑ και κατόπιν επαφών με παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας διαπιστώθηκαν σημαντικότατες πληροφορίες για τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουμε με την ένταξη του Ταμείου μας στο ΕΤΕΑ,  τις οποίες έχουμε υποχρέωση να σας αναφέρουμε προκειμένου να έχετε πλήρη εικόνα της κατάστασης.

      Σήμερα στο ΤΕΑΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ σύμφωνα με το Β.Δ. 483/66 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄) – καταστατικό του ΤΕΑΥΠΣ, παρακρατούνται  4% επί του βασικού μισθού στους παλιούς  ασφαλισμένους και στους νέους ασφαλισμένους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 & άρθρο 32 του Ν2084/7-10-1992, γίνεται κράτηση 3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και δώρων και επιδομάτων του ασφαλισμένου και 3% εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου επί των ανωτέρω αποδοχών.

     Με την ένταξη μας όμως στο ΕΤΕΑ, όπως ορίζεται σαφώς στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 220 του Ν.4281/2014, το ταμείο διέπεται από την γενικότερη νομοθεσία του ΕΤΕΑ και κατά συνέπεια  εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 5 του πρόσφατου Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2 Τ. Α’),  στις οποίες προβλέπεται από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Τα­μείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθω­τών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, (παλιοί και νέοι ασφαλισμένοι) να υπολο­γίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου.

     Με μια πρώτη ματιά οι ανωτέρω διατάξεις φαίνεται ότι συμφέρουν τους ασφαλισμένους του Ταμείου, γιατί η εισφορά μειώνεται από 4% σε 3%. Στην πραγματικότητα όμως θα γίνει ακριβώς το αντίθετο, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω:

     Ανακαλύψαμε ότι με την είσοδό μας στο ΕΤΕΑ, πραγματοποιείται τεράστια αύξηση των εισφορών στους παλιούς ασφαλισμένους με δεδομένη την ταυτόχρονη μείωση των συντάξεων. (Αύξηση εισφορών)

Αυτό γίνεται γιατί ενώ μέχρι τώρα οι εισφορές παρακρατούνταν σε ποσοστό 4% επί του βασικού μισθού, με την ένταξη του ταμείου στο ΕΤΕΑ θα γίνεται παρακράτησή επί των συνόλου των αποδοχών του Ασφαλισμένου, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η μηνιαία εισφορά κατά 50%, 60% ίσως και  περισσότερο, ανάλογα  πάντα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου και ταυτόχρονα λόγω δεδομένων ελλειμμάτων του ΕΤΕΑ,  να εξαϋλωθούν τα χορηγούμενα βοηθήματα (συντάξεις).

     Επίσης ανακαλύψαμε, με την ένταξή μας στο ΕΤΕΑ, οι χορηγούμενες συντάξεις θα μειώνονται όταν των σύνολο όλων των εισφορών  του ΕΤΕΑ (Συμπεριλαμβανομένου και του επικουρικού του ΙΚΑ) είναι μικρότερες των παροχών(1η μείωση σύνταξης).

     Επιπρόσθετα, επέρχεται και  νέα μείωση με απόφαση του Υπουργού σε περίπτωση που με την πρώτη μείωση δεν καλυφθεί το έλλειμμα (2η μείωση σύνταξης).

     Για δε τις περιπτώσεις που επιθυμεί ο ασφαλισμένος  να δικαιωθεί σύνταξη χηρείας η σύζυγός του, μόλις αυτός αποβιώσει, θα πρέπει  να το δηλώνει στην αίτησή του για να γίνει περαιτέρω μείωση  στην σύνταξη του [άρθρο 42 Ν 4052/2012 ιδρυτικός νόμος ΕΤΕΑ] (3η μείωση σύνταξης).

     Επιπρόσθετα των ανωτέρω στην μείωση της σύνταξης θα λαμβάνονται υπόψη τα δημογραφικά δεδομένα της Ελλάδος, όπως η γήρανση του πληθυσμού (άρθρο 42 Ν 4052/2012 ιδρυτικός νόμος ΕΤΕΑ & Υπ’ αριθ. 9837/98 (ΦΕΚ2276/6-8-2012) Υπουργική Απόφαση Υπουργού εργασίας (Πιθανή 4η μείωση σύνταξης).

 

      Όπως βλέπετε η Ομοσπονδία μας πράττει στο ακέραιο το καθήκον της, ως έχει υποχρέωση,  με υπευθυνότητα και όπως ήδη έχει δεσμευτεί απέναντι στα μέλη της, εξετάζονται όλα τα δεδομένα δίνοντας κάθε αναγκαία διευκρίνηση και πληροφόρηση.  

   Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΤΕΑΠΑΣΑ και με  παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες και να υπάρξει σαφής εικόνα και διαφάνεια, έχοντας ενημερώσει διεξοδικά τους συναδέλφους μας και σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα πρωτίστως για το συμφέρον τους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Print Friendly, PDF & Email