διεκδικητικό πλαίσιο
30/07/2012
ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΜΗ ΜΑΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΤΕ
23/08/2012

Διεκδικητικό Πλαίσιο

Διεκδικητικό πλαίσιο Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     Ο εργασιακός μας κλάδος τα τελευταία δύο χρόνια έχει δεχτεί δυστυχώς σοβαρά πλήγματα από τις ανάλγητες πολιτικές των μνημονίων που έχουν σαν αποτέλεσμα τις βίαιες ανατροπές στις ζωές όλων μας όπως επίσης και την καταρράκωση του ηθικού μας.
     Καλούμε όλους τους συναδέλφους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και δυναμικά μαζί με τους άλλους εργαζόμενους να συμβάλλουμε στην ανατροπή των ισοπεδωτικών και αντεργατικών πολιτικών που μας οδηγούν μαθηματικά στην κοινωνική διάλυση. Οφείλουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε εκείνες τις λύσεις που απαιτούνται και στον εργασιακό μας χώρο για να επιτευχθεί η εργασιακή ηρεμία που επιβάλλεται για την άσκηση του λειτουργήματός μας.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
A. ΘΕΣΜΙΚΑ

ü  Κατάργηση των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 15 Ν.3938/2011.

     Η καθιέρωση πρόσληψης Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης με ταυτόχρονη μείωση των  οργανικών θέσεων των μονίμων Πυροσβεστών (καταργώντας επί της ουσίας την δυνατότητα πρόσληψης μόνιμων Πυροσβεστών) θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη υποβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος με ότι αυτό συνεπάγεται στο έργο του την αποτελεσματικότητά του και την προσφορά του στην κοινωνία. Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ανάγκη από μόνιμο προσωπικό, από επαγγελματίες Πυροσβέστες  και όχι από προσωπικό 5ετούς υποχρέωσης (συμβασιούχους). Ο Πυροσβέστης δεν είναι ανειδίκευτος εργάτης, είναι εκπαίδευση, γνώση, επαγγελματική κατάρτιση.
ü  Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με την πρόσληψη
4.000 μόνιμων Πυροσβεστών και  αύξηση της οργανικής δύναμης του Σώματος. Οι προσλήψεις να γίνονται δια μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και μέχρι να εφαρμοσθεί αυτό, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει υποχρεωτική πρόσληψη 500 Πυροσβεστών κάθε χρόνο.
ü  Κατάργηση άρθρων και διατάξεων του Ν.3013/2002 (περί Πολιτικής
Προστασίας), που πλήττουν και υποβαθμίζουν την επιχειρησιακή αρμοδιότητα του Πυρ/κού Σώματος. Καμία υποβάθμιση του Πυρ/κού Σώματος. Το Πυρ/κό Σώμα θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομο και ενιαίο με σημείο αναφοράς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ü  Θεσμοθέτηση του δασικού επιδόματος και χορήγηση αυτού
ü  Άμεση επαναπροώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για
την ενεργοποίηση των Ν.1568/85 & Ν.3144/2003 περί Υγιεινής και Ασφάλειας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τη ζωή και την υγεία των Πυροσβεστών. Είναι πολύ μικρό το ποσό των 300,00 χιλιάδων ευρώ που χρειάζεται να διατεθεί μέσα σε μία πενταετία, για την στοιχειώδη προστασία των Πυροσβεστών.
ü  Άμεση προώθηση στη Βουλή διάταξης νόμου  για την αναγνώριση
του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.
 
ü  Σύσταση επιτροπής με συμμετοχή της Ομοσπονδίας για τον
Εκσυγχρονισμό και Αναδιοργάνωση του Πυρ/κού Σώματος όπου θα προβλέπεται η αναμόρφωση της εκπαίδευσης, της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής, αύξηση των οργανικών θέσεων, δημιουργία πεδίων ασκήσεων καθώς επίσης να προβλέπεται η καθιέρωση ειδικοτήτων για το πυρ/κό προσωπικό με παράλληλο διαχωρισμό Επιχειρησιακού και Διοικητικού Τομέα.
 
ü  Σύσταση επιτροπής για την διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου (Π.Δ.
που θα αφορά τις μεταθέσεις Πυροσβεστών – Κανονισμός Μεταθέσεων) αφού προηγουμένως έχει διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την  Αναδιοργάνωση του Σώματος. Το προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα από την ηγεσία του Σώματος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Πυρ/κού Προσωπικού διότι αφενός μεν εμπεριέχει διατάξεις αντισυνταγματικές, αντιφατικές και ασαφείς και αφετέρου δε θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που  θα επιλύσει. Δυστυχώς για άλλη μία φορά δεν ελήφθη υπόψη το σχέδιο Π.Δ. που είχαμε καταθέσει τόσο στην πολιτική όσο και στην φυσική ηγεσία του Σώματος .
 
ü  Θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος για τη βαθμολογική εξέλιξη
των Πυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων για την αναβάθμισή τους και καλύτερη αξιοποίησή τους. Είμαστε το μόνο Ένστολο Σώμα που δεν έχουμε βαθμολόγιο με αποτέλεσμα να υπολοιπόμεθα οικονομικά και βαθμολογικά με τους ομοιοβάθμους μας των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε καταθέσει σχέδιο Π.Δ.
 
ü  Άμεση αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος 305/1992 περί
κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών, όπου θα διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα της υπηρεσιακής τους εξέλιξης.
 
ü  Άμεση προώθηση Προεδρικού Διατάγματος για την παροχή
διευκολύνσεων και αδειών για τους  γονείς εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα, όπως αυτό προβλέπεται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
 
ü  Να υπάρξει μέριμνα από το Υπουργείο για τη δημιουργία παιδικών
κατασκηνώσεων και για τα παιδιά των Πυροσβεστών, όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται από το Νόμο 3511/2006.
 
Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ:
ü  Εφαρμογή πενθημέρου, τήρηση ωραρίου εργασίας (37,5 ωρών)
 εβδομαδιαίως και όχι 40ώρου και πέραν αυτών πραγματική αμοιβή για την
 υπερωριακή μας απασχόληση.
ü  Επαναθεσμοθέτηση του 24ωρου ως σταθερό ωράριο εργασίας και
να εφαρμόζεται σε όσες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν λειτουργικά     προβλήματα και υπάρχει συναίνεση των υπηρετούντων σε αυτές Πυροσβεστών. Η προσπάθεια επιβολής του 12ώρου με Π.Δ. και τελευταία του 16ώρου πιλοτικά δεν μας βρίσκει σύμφωνους διότι είναι ανεδαφικό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους Πυροσβέστες.
ü   Μη εφαρμογή  παράτυπων και πολλές φορές παράνομων επιφυλακών
και πρόσθετων υπηρεσιών γιατί η καταπόνηση των Πυροσβεστών εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη ζωή τους, την υγεία τους και την πυρασφάλεια της χώρας (ειδικότερα κατά την αντιπυρική περίοδο).
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:
ü    Κατάργηση άρθρων και διατάξεων του Νόμου 3865/2010 (μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις) που επιβάλλουν  10 χρόνια επιπλέον υποχρεωτικής εργασίας στους Πυροσβέστες, αγνοώντας ότι αφενός μεν το επάγγελμα είναιεπικίνδυνο και ανθυγιεινό και αφετέρου δε  δεν εργάζονται πενθήμερο αλλά υποχρεωτικά 6ήμερο.
ü  Διατήρηση των υπαρχόντων  ορίων ηλικίας και για τους Πυροσβέστες
που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2015 λόγω της επικινδυνότητας και ανθυγιεινότητας τους επαγγέλματός μας.
ü  Διατήρηση της μάχιμης 5ετίας αζημίως για όλο το πυρ/κό προσωπικό
προς συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου καθόσον είναι πραγματική και όχι πλασματική υπηρεσία (οι Πυροσβέστες εργάζονται 6 ημέρες την εβδομάδα).
ü  Διατήρηση της 25ετίας ως θεμελιώδες συνταξιοδοτικό δικαίωμα και
για τους Πυροσβέστες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2015.
ü  Καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Ο νέος
υπολογισμός (του συνόλου του εργασιακού βίου) είναι ισοπεδωτικός για το ένστολο προσωπικό της χώρας λόγω του επιδοματικού μισθολογίου που τους έχουν επιβάλλει διαχρονικά οι Κυβερνήσεις.
ü  Ένταξη των γενικών επιδομάτων στις συντάξιμες αποδοχές, δίχως
αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης.
ü  Διατήρηση χωρίς συγχώνευση και ενοποίηση των  ταμείων μας
(επικουρικό και αρωγής). Η διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την συναίνεση των ίδιων των ασφαλισμένων από τη στιγμή μάλιστα που τα ταμεία μας δεν διαθέτουν κοινωνικούς πόρους,  είναι ανταποδοτικά και οι εισφορές τους προέρχονται από κρατήσεις αποκλειστικά των Πυροσβεστών.
ü  Να υπάρξει κατοχύρωση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της
ασφάλισής μας και να μη μετατραπεί (από κοινωνική σε επαγγελματική με ευθύνη και προτροπή της πολιτείας).
ü  Άμεση οικονομική στήριξη των ταμείων (Μ.Τ.Π.Υ. – Τ.Π.Δ.Υ.)  γιατί τα
ελλείμματα που έχουν (2 δις ευρώ και πλέον) είναι ελλείμματα που προέρχονται από τα οφειλόμενα της γενικής κυβέρνησης προς αυτά. Η άμεση επιστροφή των χρημάτων αυτών είναι επιβεβλημένη, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση η κατάρρευσή τους είναι δεδομένη. Η απόρροια όλων είναι, η χορήγηση των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ να υπερβαίνουν τα  χρόνια σήμερα.
ü  Να μην υπάρξει καμία νέα μείωση των επικουρικών ταμείων και του
εφάπαξ.
ü  Αναβάθμιση της υγειονομικής μας περίθαλψης και στήριξη του ΕΟΠΥΥ
στα ταμειακά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η απειλή των γιατρών και φαρμακοποιών για άμεση καταγγελία των συμβάσεων (με ευθύνη της πολιτείας) είναι προ των πυλών με κίνδυνο οι Πυροσβέστες να μείνουν ακάλυπτοι από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
ü  Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται άνευ πληρωμής.
ü  Τροποποίηση της παραγράφου 16 του άρθρου 15, Ν.3938/2011 για
υποχρεωτική και όχι προαιρετική ασφάλιση των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στα Ταμεία επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας, αφού καταργείται η δυνατότητα πλέον πρόσληψης μονίμων πυροσβεστών με ότι αυτό συνεπάγεται για την βιωσιμότητα των Ταμείων αυτών.
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
         Τα οικονομικά αντιλαϊκά μέτρα που πάρθηκαν και που συνεχίζουν να παίρνονται  μας πλήττουν κατάφορα, γιατί έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά διαχρονικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και που κρατούσαν τις αποδοχές μας καθηλωμένες με ένα απαράδεκτο επιδοματικό μισθολόγιο με μηδενικές ετήσιες αυξήσεις και φθάσαμε σήμερα όχι μόνο να μετράμε χρηματικές απώλειες προηγούμενων ετών, αλλά να έχουμε και πραγματικές μηνιαίες μειώσεις των 200 έως 400 ευρώ. Εάν δε σε αυτές τις απώλειες συμπεριληφθούν οι περαιτέρω μειώσεις που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα και η μη χορήγηση του δασικού επιδόματος που μας χορηγείτο μέχρι το2009 (1500 ευρώ) ως ελάχιστη αμοιβή για την υπερεργασία μας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω ότι οι απώλειες των αποδοχών μας ξεπερνούν σήμερα τις 5.000 χιλ. ευρώ ετησίως. Η ανάγκη αντιστροφής αυτής της κατάστασης είναι επιτακτική.
          Αυτό επιβάλλεται να γίνει:
ü  Με ένα νέο μισθολόγιο, σύμφωνα με την επεξεργασμένη και
ρεαλιστική πρότασή μας που έχει ήδη κατατεθεί και κινείται στην λογική ενσωμάτωσης επιδομάτων στον Βασικό Μισθό όπως επίσης και αναβάθμισή του, ενώ αυξάνει τους συντελεστές (συντελεστής 1 στον βαθμό του Πυροσβέστη). Αδιαπραγμάτευτα για εμάς η διατήρηση των μισθολογικών προαγωγών, η διατήρηση του επιδόματος χρόνου Υπηρεσίας όπως επίσης και η θέσπιση επιδόματος για την επικινδυνότητα της εργασίας  μας.
ü  Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
ü  Με την εφαρμογή πενθημέρου,  τήρηση του  ωραρίου  εργασίας
(37,5 ωρών) εβδομαδιαίως (και όχι 40ώρου) και πέραν αυτών πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή απασχόληση.
ü  Με πραγματική αμοιβή για την προσφερόμενη εργασία  κατά την
διάρκεια της νύχτας  σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία ( 1/150 του κάθε μισθολογικού κλιμακίου).
 ü  Αναπροσαρμογή του επιδόματος για την πέρα του πενθημέρου
εργασία στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους  κατά τη διάρκεια Κυριακών και επίσημων αργιών  46 ευρώ  που είναι σήμερα στα 70 ευρώ.
ü  Με τη θεσμοθέτηση επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών
περιοχών.
ü  Άπαξ αποζημίωση των πρόσθετων υπηρεσιών (ρεπό) τα οποία
δεν μπορούν να χορηγήσουν οι Υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού.
Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ:
ü  Καθορισμός νέας κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.
ü  Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
Print Friendly, PDF & Email