Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ)
19/03/2012
Διεκδικητικό Πλαίσιο
22/03/2012

Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Π.Σ.»

Με την υπ’αριθμ. 53100 Φ.100.4/16-11-2011 απόφαση Α.Π.Σ. ανασυγκροτήθηκε Επιτροπή με συμμετοχή εκπροσώπου μας, προκειμένου όπως αναφέρει το έγγραφο της ανασυγκρότησης, να εκφράσει τις απόψεις της για το  θέμα της Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του Π.Σ. και να αξιοποιήσει τυχόν μελέτες που θα υπήρχαν.
Έργο της δηλαδή θα ήταν η επεξεργασία των προτάσεων των μελών της Επιτροπής και η εισήγησή της, μέσω του πορίσματός της, στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού το οποίο με την σειρά του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3511/2006, γνωμοδοτεί για θέματα αναδιοργάνωσης του Π.Σ.
Μετά από κάποιες συνεδριάσεις της και σε βραχύ χρονικό διάστημα, αυτή ολοκλήρωσε το έργο της με τα διαφαινόμενα αποτελέσματα να προκαλούν τον έντονο προβληματισμό μας όσον αφορά και την σκοπιμότητα αλλά και την χρησιμότητά της, ως προς την παρουσίαση ενός πορίσματος που θα αποτελέσει ένα αξιόπιστο σχέδιο νέας δομής και σύγχρονης λειτουργίας του Π.Σ.
Διαφαίνεται πως η επιχειρούμενη Αναδιοργάνωση είναι βέβαιο πως δεν μπορεί να προχωρήσει κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις διότι δεν λαμβάνει σοβαρά όλες εκείνες τις παραμέτρους που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου μηχανισμού πυρασφαλείας της χώρας.

Επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι το θέμα αυτό αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την λειτουργία και το μέλλον του Π.Σ. και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τόση προχειρότητα και ερασιτεχνισμούς.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν, σε αναμονή και της λήψης του πορίσματος της Επιτροπής που περιέργως ακόμα δεν μας έχει κοινοποιηθεί αν και επίμονα το έχουμε ζητήσει από το αρμόδιο τμήμα του Α.Π.Σ., είναι πολλά, αλλά συνοψίζονται σε ένα, το πιο σημαντικό:
Με ποια κριτήρια η Επιτροπή ζητάει την αναστολή της λειτουργίας Υπηρεσιών και Κλιμακίων ή και αναβάθμιση κάποιων άλλων;
Δεδομένο είναι επίσης ότι, απώτερος σκοπός της Αναδιοργάνωσης είναι το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από το κλείσιμο κάποιων Πυροσβεστικών Κλιμακίων και Υπηρεσιών της χώρας στα πλαίσια της ακολουθούμενης πολιτικής της περιστολής των δημοσίων δαπανών.
Όμως κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται καθώς το ποσό που προκύπτει δεν ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ, αφού κατά βάση τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια που θέλουν να καταργήσουν συντηρούνται από τους εκάστοτε Δήμους της χώρας.
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, θεωρούμε ότι για να υπάρξει Αναδιοργάνωση του Π.Σ. σε σωστή και δίκαιη βάση, θα πρέπει αυτή να στηριχτεί σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη που θα σταθμίζει όλα τα αντικειμενικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως χιλιομετρικές αποστάσεις των Υπηρεσιών, αριθμός συμβάντων, ζώνες επικινδυνότητας, ύπαρξη δασικών όγκων και δικτύων και άλλα επιμέρους στοιχεία που συναρτώνται άμεσα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Επίσης θεωρούμε αυτονόητο ότι όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν άμεσα και την επίλυση ζητημάτων του πυροσβεστικού προσωπικού όπως αυτό της κατανομής του προσωπικού και την δημιουργία ξεχωριστού οργανογράμματος για μονίμους και Πυροσβέστες 5ετούς θητείας.
Πάγια θέση μας αποτελεί επιπλέον, η αναμόρφωση της εκπαίδευσης, της υλικοτεχνικής υποδομής όπως και η καθιέρωση ειδικοτήτων με διαχωρισμό Επιχειρησιακού και Διοικητικού τομέα.  

Το ζήτημα της Αναδιοργάνωσης του Π.Σ., η πολιτεία οφείλει να το αντιμετωπίσει με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα λαμβάνοντας συνολικά όλες τις παραπάνω παραμέτρους και όχι αποσπασματικά και για λόγους εντυπωσιασμού και μόνο να το εξαντλήσει με το κλείσιμο κάποιων Υπηρεσιών με σκοπό την εξοικονόμηση λίγων χιλιάδων ευρώ.
Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο Π.Σ., που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των καιρών και θα εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας στον  Έλληνα πολίτη στην τόσο δύσκολη περίοδο που όλοι μας βιώνουμε.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email