Υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1977/91, όσων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων χάνουν την ζωή τους σε ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ.

Κατοχύρωση της μάχιμης πενταετίας για όλους και νέα συνάντηση για εκκρεμή αιτήματα.
01/09/2022
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην 86η Δ.Ε.Θ. – Συνεχίζουμε τον Αγώνα μας…
13/09/2022

Υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1977/91, όσων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων χάνουν την ζωή τους σε ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ.

Αρ. Πρωτ.: 78

Αθήνα, 02.09.2022

ΠΡΟΣ Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο
ΚΟΙΝ 1) Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής
Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη
2) Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής
Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά
3) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
κ Βασίλειο Παπαγεωργίου
4) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1977/91, όσων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων χάνουν την ζωή τους σε «ΒΙΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ»»

Αξιότιμοι κ. Αρχηγέ

Κατόπιν διερεύνησης που πραγματοποίησε το Οικονομικό Επιτελείο της Ομοσπονδίας μας στο Γ.Λ.Κ., διαπιστώθηκε ότι από το έτος 2012 μέχρι σήμερα, το πλείστον των περιπτώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του καθήκοντος, δεν υπάχθηκαν από την Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1977/91 περί «ΒΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ», οι οποίες επιφέρουν α) συντάξιμες αποδοχές του καταληκτικού κλιμακίου ή Βαθμού στον οποίο θα εξελίσσονταν ο Υπάλληλος και αντιστοιχούν σε τριακοπενταετή πραγματική υπηρεσία (Άρθρο 2 Ν. 3232/2004) και β) διπλάσιο εφάπαξ από το κλαδικό Ταμείο Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Α.Π.Α.Σ.Α. (Παρ. 8 Άρθρο 22 Ν.3232/2004).
Ως αιτία για την μην υπαγωγή των περιπτώσεων αυτών στις διατάξεις περί Βίαιου συμβάντος φαίνεται ότι είναι η έλλειψη ρητής διάταξης η οποία να αφορά τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε πυρκαγιά, πλημμύρα, παροχή βοήθειας κλπ. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για άλλους ένστολους, όπως έχει προβλεφτεί για παράδειγμα για τα «Θύματα Τρομοκρατίας».
Προκειμένου λοιπόν κάποιος Πυροσβεστικός Υπάλληλος, παθών εν υπηρεσία και κατά την εκτέλεση αυτής, να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις περί βίαιου συμβάντος της παρ. 5 Άρθρο 1 Ν.1977/1991, θα πρέπει να έχει τραυματιστεί ή να έχει πεθάνει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που συνεπάγεται «αυξημένο κίνδυνο». Η έννοια δε του «αυξημένου κινδύνου» θα πρέπει να προκύπτει από το πόρισμα της σχετικής ΕΔΕ, κάτι το οποίο ουδέποτε ήταν ζητούμενο από την Υπηρεσία μας, καθώς τα πορίσματα αποφαίνονται εάν ο θάνατος ή ο τραυματισμός έγινε κατά την διάρκεια της Υπηρεσίας και ένεκα αυτής και δεν ασχολούνται (αφού δεν προβλέπεται), για το εάν το συμβάν έχει επέλθει σε υπηρεσία κατά την οποία υπήρξε «Αυξημένος κίνδυνος», η έννοια του οποίου δεν προσδιορίζεται καν από την σχετική νομοθετική διάταξη, αλλά βασίζεται στην Εισηγητική Έκθεση του Ν.1977/1991 και στην από 1313/2003 απόφαση του Ελ. Συνεδρίου. Όπως είναι αναμενόμενο με την αόριστη αυτή διάταξη, είναι πολύ δύσκολο να ενταχθεί κάποιος στις διατάξεις περί «Βίαιου Συμβάντος», παρά μόνο εάν κάνει προσφυγή κατά της απόφασης του Γ.Λ.Κ. στο Ελεγκτικό Συνέδριο με αβέβαιο όμως αποτέλεσμα.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλουμε αναλυτικό υπόμνημα (5 σελ.) με την ανάπτυξη του θέματος και παρακαλούμε για την επίλυσή του, είτε με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και την ύπαρξη νέων διευκρινιστικών εγκυκλίων ή με την σύνταξη νέας ρητής νομοθετικής ρύθμισης περί υπαγωγής στις διατάξεις περί «ΒΙΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ» της παρ. 5 Άρθρο 1 Ν.1977/1991, των πεσόντων κατά την διάρκεια του καθήκοντος Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, αφού οριστούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που επήλθαν κατά την διάρκεια του συμβάντος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email