Θεσμοθέτηση της χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ενέργεια.

Κάντε πράξη τις δεσμεύσεις σας!! Μισθολόγιο, βαθμολόγιο, επικινδυνότητα επαγγέλματος.
09/09/2019
Γενική – Μερική Επιφυλακή, Αυξημένη Ετοιμότητα προσωπικού: Η κακή εφαρμογή του μέτρου και οι αναγκαίες διορθώσεις του.
12/09/2019

Θεσμοθέτηση της χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ενέργεια.

Αρ. Πρωτ: 115​​​                                                  Αθήνα, 05.09.2019

                                                                                          ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις

ΘΕΜΑ: «Θεσμοθέτηση της χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στην ενέργεια».

Ενόψει επικείμενης συνάντησής μας με τον νέο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη, θέσαμε υπόψη του με επιστολή μας μεταξύ άλλων θεμάτων, μία τεκμηριωμένη πρόταση που το οικονομικό επιτελείο της Ομοσπονδίας μας που αφορά ένα υψίστης σημασίας ζήτημα για τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος και στους πυροσβέστες μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. πριν την έξοδό τους από την Υπηρεσία.

Είναι εμφανής η αδικία που υφίστανται οι Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, σε σύγκριση με τους υπαλλήλους του Στρατού, του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι λαμβάνουν το εφάπαξ βοήθημα με την συμπλήρωσησυγκεκριμένου χρόνου υπηρεσίας στην ενέργεια.

Στους Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α της ΕΛ.ΑΣ., η ρύθμιση αυτή έλαβε χώρα το έτος 2014. Συγκεκριμένα με το άρθρο 9 του ν.4239/2014, ψηφίστηκε ρύθμιση με την οποίατροποποιήθηκαν οι καταστατικές διατάξεις του Ταμείου (Ν.3655/2008) και οι τομείς Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ. (Ταμείο πρ. Ελληνικής Χωροφυλακής) & Τ.Π.Υ.Α.Π. (Ταμείο πρ. Αστυνομίας Πόλεων) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι οποίοι δύνανται πλέον να χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα σε μετόχους τους πριν την συνταξιοδότησή τους. Στην ρύθμιση αυτή όμως δεν συμπεριλήφθη ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.!

Προκειμένου λοιπόν, το κλαδικό μας Ταμείο Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που προΐσταται ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να δύναται να χορηγηθεί το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα στους Πυροσβεστικούς Υπάλληλους Μετόχους του πριν την συνταξιοδότησή τους, ζητήθηκε από τον κ. Υπουργό όπως μεριμνήσει, στο υφιστάμενο σχέδιο Νόμου που είναι κατατεθειμένο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΑΔΑ: ΩΛΑΑΟΡΡΞ-ΝΟ0) το οποίο τροποποιεί τον Ιδρυτικό Νόμο του Ταμείου .3655/2008), να προστεθεί νομοθετική διάταξη(τροπολογία) για τον Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με την οποία θα διορθωθεί η αδικία που υπάρχει σε σχέση με τους υπόλοιπους ένστολους και θα δοθεί άμεση λύση στην ανάσχεση του κύματος εξόδου των πυροσβεστών από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω οικειοθελούς συνταξιοδότησής τους.  

Επισημάνθηκε στον κ. Υπουργό ότι:

α) έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του ν.4239/2014 με τον οποίο ισχύει η σχετική ρύθμιση στους άλλους τομείς πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και δεν έλαβε χώρα καμία ανάλογη ρύθμιση ή πρωτοβουλία για τους Υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. στο ίδιο Ταμείο.

β) η ρύθμιση αυτή έχει άμεσο αποτέλεσμα στην ανάσχεση της εξόδου των έμπειρων και σε παραγωγική ηλικία υπαλλήλων από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι αποχωρούν (συνταξιοδοτούνται) το τελευταίο διάστημα, μόνο και μόνο προκειμένου να εισπράξουν το Εφάπαξ βοήθημα για να καλύψουν τις οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις τους και

γ) ανάλογη ρύθμιση έχει θεσμοθετηθεί για όλους τους άλλους ένστολους.

Με την ρύθμιση αυτή, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα και στους άλλους Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., οι μέτοχοι του Τ.Π.Υ.Π.Σ. θα λάβουν το εφάπαξ βοήθημα στην ενέργεια, και εν συνεχεία θα μπορούν να επιλέξουν είτε α) να διακόψουν την ασφαλιστική τους σχέση, είτε β) να τη συνεχίσουν μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Σε καμία εκ των δύο περιπτώσεων δεν προκύπτει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον  Τ.Π.Υ.Π.Σ., πλέον αυτής που έχει ληφθεί υπόψη στην από 25-10-2017 εγκεκριμένη Αναλογιστική Μελέτη, σύμφωνα με την οποία ο Τομέας σε βάθος χρόνου 50ετίας είναι βιώσιμος. Σύμφωνα δε με υπηρεσιακούς παράγοντες, τα συνολικά διαθέσιμα του Τομέα ανέρχονται σήμερα περί τα 48.000.000,00 ευρώ και οι εισφορές (τακτικά έσοδα) του Τ.Π.Υ.Π.Σ. ανέρχονται πάνω από 1.000.000,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι 12.000.000,00 ευρώ το έτος περίπου. Δεδομένου ότι, ενώ η ροή συνταξιοδότησης έχει περιοριστεί, για την άμεση υλοποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης που αφορά περίπου 250 μετόχους, το απαιτούμενο ποσό γι’ αυτούς που θα δικαιούνταν το εφάπαξ βοήθημα με την ρύθμιση αυτή άμεσα, εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 11.000.000,00 ευρώ.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω της επικείμενης αλλαγής των καταστατικών διατάξεων και του σχεδίου νόμου που είναι προς ψήφιση, είναι μεγάλη  ευκαιρία να προστεθεί η αυτή η ρύθμιση (τροπολογία) και για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. Είναι επίσης ευκαιρία για την προσθήκη ρύθμισης που θα ενισχύει τα αποθεματικά του Ταμείου μας, με την Απόδοση των Ποινών χρηματικών προστίμων Πυροσβεστικών Υπάλληλων Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για την οποία ενημερώθηκε επίσης ο κ. Υπουργός αναλυτικά με άλλη επιστολή μας.

Η Ομοσπονδίας μας με την επιστολή της στον κ. Υπουργό, κατέθεσε πλήρη ανάλυση του ζητήματος, καθώς και το προτεινόμενο νομικό κείμενο της ρύθμισης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ​​​    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email