Κατεπείγουσα καθ’ υπέρβαση έγκριση ημερών μετακίνησης εκτός έδρας πυροσβεστικού προσωπικού.

Διευκρινήσεις για την αλλαγή ασφαλιστικού καθεστώτος από ΙΚΑ σε πρώην Δημόσιο –  Συμφέρει να γίνει η αλλαγή;
27/07/2021
Επάνοδος στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Σώματος.
15/08/2021

Κατεπείγουσα καθ’ υπέρβαση έγκριση ημερών μετακίνησης εκτός έδρας πυροσβεστικού προσωπικού.

 Αρ.Πρωτ.      88                                                              Αθήνα, 13/08/2021

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Π.Σ.

            Αντιστράτηγο κ.Κολοκούρη Στέφανο

 

 ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Μέλη ΠΟΕΥΠΣ

 

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα καθ’ υπέρβαση έγκριση ημερών μετακίνησης εκτός έδρας πυροσβεστικού προσωπικού»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υποπαραγράφου Δ.9 του Ν.4336/2015 (Α’94), ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ’ανώτατο όριο τις  εξήντα (60). Διανύουμε μια από τις δυσκολότερες αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων ετών, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλα συμβάντα, στα μέτωπα των οποίων δίνει καθημερινά τη μάχη τεράστιος αριθμός συναδέλφων. Εκατοντάδες συνάδελφοι δίνοντας και το τελευταίο τους ψυχικό υστέρημα, κατάκοποι, μετακινούνται συνεχώς ανά την επικράτεια, υπερασπιζόμενοι το καθήκον για το οποίο είναι ταγμένοι.

Πληροφορούμαστε ότι οι φετεινές εγκεκριμένες πιστώσεις των μετακινήσεων εκτός έδρας, λόγω των συνεχών και πολυήμερων συμβάντων, έχουν ήδη εξαντληθεί.

Παρακαλούμε λοιπόν για την έγκριση καθ’ υπέρβαση επιπλέον ποσού για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, καθώς επιβάλλεται να καλυφθούν όλες οι μετακινήσεις των συναδέλφων από την αρχή έως το τέλος της δύσκολης αυτής περίοδου.

Βρισκόμαστε ήδη στην 14η ημέρα μετά την κήρυξη της κατάστασης σε γενική επιφυλακή του πυροσβεστικού προσωπικού ολόκληρης της χώρας και σε αναστολή όλων των κανονικών αδειών. Θεωρούμε αυτονόητο το χρέος της στήριξής μας με κάθε τρόπο και προπάντων οικονομικό! Η ικανοποίησή μας κρίνεται εκ των ών ουκ άνευ!

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email