Έκδοση διευκρινιστικού εγγράφου από τον Ε-ΕΦΚΑ για την επιστροφή της καταργηθείσας κράτησης 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., η οποία συνέχισε να παρακρατείται από την μισθοδοσία μετά την κατάργησή της.

Παρουσία της ΠΟΕΥΠΣ στην 1η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΣΥ.ΠΥ.Κ.
16/04/2024
Στήριξη και άμεση αποκατάσταση των συναδέλφων μας συμβασιούχων πυροσβεστών!
04/06/2024

Έκδοση διευκρινιστικού εγγράφου από τον Ε-ΕΦΚΑ για την επιστροφή της καταργηθείσας κράτησης 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., η οποία συνέχισε να παρακρατείται από την μισθοδοσία μετά την κατάργησή της.

Αρ. Πρωτ: 63                                                                                  

Αθήνα, 13.05.2024

                                                                                    

                                                                                     ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                        Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                    

 

 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση διευκρινιστικού εγγράφου από τον Ε-ΕΦΚΑ για την επιστροφή της καταργηθείσας κράτησης 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., η οποία συνέχισε να παρακρατείται από την μισθοδοσία μετά την κατάργησή της.»

 

 

Με το υπ αριθ. πρωτ 116/30.12.2022 έγγραφό μας προς την πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς τον Ε-ΕΦΚΑ και την πολιτκή και φυσική Ηγεσία μας, εντοπίσαμε και αναδείξαμε άμεσα το θέμα της επιστροφής της κράτησης 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., που καταργήθηκε με τον Ν.4997/25-11-2022, εξ αιτίας του γεγονότος ότι η μισθοδοσία στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, όπως και σε όλους τους Δημόσιους Υπαλλήλους, καταβάλλεται προκαταβολικά στο τέλος του προηγούμενου μήνα του μήνα μισθοδοσίας τους. Με το ίδιο έγγραφο ζητήσαμε την έκδοση εγκύκλιου  που θα προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής της παρακρατηθείσας εισφοράς 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. που αφορά το χρονικό διάστημα από την 25-11-2022 μέχρι την 31-12-2022.

Τελικά ο E-EΦΚΑ, ύστερα από τηλεφωνικές και δια ζώσεις οχλήσεις τόσο σε αυτόν, όσο  και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προέβει στην έκδοση του υπ’ αριθ. πρωτ. 576697/18.04.2024 διευκρινιστικού εγγράφου, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, ορθώς και νομίμως διενεργείτο ο συνυπολογισμός και η απόδοση της ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 (ημερομηνία έναρξης καταβολής της ειδικής εισφοράς), μέχρι 25.11.2022, (ημερομηνία έναρξης του ν.4997/2022 και κατάργησης της ειδικής εισφοράς). Επίσης αναφέρεται ότι η ειδική εισφορά που συνυπολογίσθηκε και αποδόθηκε για διαστήματα πέραν της 25.11.2022, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιστραφεί στους δικαιούχους μέσω των εκκαθαριστών αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών. Για τη συνολική διαχείριση του θέματος που αφορά στην καταργηθείσα ειδική εισφορά, επίκειται προσεχώς η έκδοση σχετικής εγκυκλίου οδηγιών από την Γενική Δ/νση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ.

Ύστερα από την ανωτέρω εξέλιξη δικαιώνονται οι προσπάθειες της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που άμεσα εντόπισε και ανέδειξε το θέμα και από την αρχή είχε μία υπεύθυνη θέση, διευκρινίζοντας  ότι τα ποσά που δικαιούμασταν είναι μικρά και αφορούν το διάστημα από 25-11-2022 και για περίπου ένα μήνα, διάστημα που συνεχίστηκε η παρακράτηση της εισφοράς, παρόλο την κατάργηση του ν.4997/2022, σε αντίθεση με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που διακινούσαν φρούδες ελπίδες και έντυπες αιτήσεις για διεκδίκηση της εισφοράς από το 2017 ή το 2020.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η κατάργηση της έκτατης εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ έχει διεκδικηθεί από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., όσο από καμία άλλη συνδικαλιστική Οργάνωση του Δημοσίου Τομέα και συνεχίζουν να είναι σε αναμονή ατομικές πιλοτικές αγωγές κατά του Ε-ΕΦΚΑ, οι οποίες αναμένεται να εκδικαστούν εντός του Φθινοπώρου, για την προσμέτρηση της στο Εφάπαξ  βοήθημα του ΤΠΔΥ, από την 01.01.2014 μέχρι την κατάργηση της 25-11-2022.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Ε-ΕΦΚΑ.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

.

          

 

 

Print Friendly, PDF & Email