Αύξηση της οργανικής δύναμης του Π.Σ. – Ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας υλοποιείται, τώρα απαιτούνται προσλήψεις!

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης για μη χορηγημένα ρεπό προηγούμενων ετών – θετική εξέλιξη.
29/11/2022
Προσλήψεις μονίμου προσωπικού στο Π.Σ.: Άμεση και αναγκαία η πραγματοποίησή τους τώρα!
14/12/2022

Αύξηση της οργανικής δύναμης του Π.Σ. – Ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας υλοποιείται, τώρα απαιτούνται προσλήψεις!

uh

Αρ.Πρωτ.110

Αθήνα, 02.12.2022

ΠΡΟΣ Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο
ΚΟΙΝ Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Αύξηση της οργανικής δύναμης του Π.Σ. – Ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας
μας υλοποιείται, τώρα απαιτούνται προσλήψεις!»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος χαιρετίζει την έκδοση του Π.Δ. 79/2022 (ΦΕΚ Α’220/30-11-2022), σύμφωνα με την οποία ικανοποιείται ένα από τα βασικότερα αιτήματά μας που αποτελεί και προϋπόθεση, όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει, για την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του πυροσβεστικού οργανισμού.
Η σημαντική αύξηση της οργανικής δύναμης, με τις ανάλογες προσλήψεις όταν αυτές πραγματοποιηθούν, όπως έχουμε υπογραμμίσει στο υπ’ αριθμ. 30/10-03-2021 έγγραφό μας, πρόκειται να καλύψει μεγάλο μέρος των αυξημένων απαιτήσεων, που προέκυψαν από την θέσπιση του ν.4662/2020 αλλά και τις συνεχείς αποχωρήσεις των συναδέλφων, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον εργασιακό τους βίο. Μετά την θετική αυτή εξέλιξη το ζητούμενο πλέον είναι η κάλυψη με ετήσιο αριθμό προγραμματισμένων προσλήψεων του συνόλου των νέων οργανικών θέσεων του προσωπικού.
Ένα άλλο επίσης ζήτημα που προκύπτει είναι η ισόρροπη κατανομή των νέων οργανικών θέσεων που αυξάνονται με την έκδοση του Π.Δ. με αντικειμενικά κριτήρια, όπως αυτά προκύπτουν από την μέχρι σήμερα πορεία και τις ανάγκες πολλών περιοχών της επικράτειας. Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων στα πραγματικά δεδομένα δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο αμφιβολίας ως προς τις περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ιδιαιτερότητες και χρήζουν σημαντικής ενίσχυσης σε έμψυχο δυναμικό.
Εν κατακλείδι, άκρως θετική η εξέλιξη της αύξησης της οργανικής δύναμης του Π.Σ., διαδικασία η οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει διαρκώς να επικαιροποιείται ανάλογα με τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του Π.Σ. αλλά θα πρέπει άμεσα να συνοδευτεί με προγραμματισμό προσλήψεων μονίμου προσωπικού, ώστε να είναι και ουσιαστική.
Επικροτούμε την προώθηση του ζητήματος από την φυσική ηγεσία του Π.Σ. για επίλυση και μας χαροποιεί ταυτόχρονα το γεγονός ότι αφουγκράζεται τις αγωνίες μας και αναμένοντας τη θετική αποδοχή και άλλων βασικών θεμάτων που χρόνια μας ταλανίζουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email