Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της 8-11-2016.

Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών – Κατάθεση Στεφάνου.
12/11/2016
43 χρόνια από την εξέγερση της νεολαίας και του λαού μας στο Πολυτεχνείο ενάντια στην ξενοκίνητη δικτατορία.
17/11/2016

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της 8-11-2016.

ποευπσ-νεο

Αρ.Πρωτ.221                                                                   Αθήνα, 14/11/2016

 

                                                                  ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                             ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Συνεδρίασε στην Αθήνα στις 08/11/2016 και ώρα 15:00΄ το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. όπου ασχολήθηκε και έλαβε αποφάσεις επί των πιο κάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Προσφυγή στο ΣτΕ

Είναι γνωστό ότι στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εκκρεμεί και πρόκειται να εκδικαστεί κατά την δικάσιμο της 02/12/2016 αίτηση ακύρωσης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για το θέμα της ελλειπούς  κατά 50% αναπροσαρμογής των αποδοχών των υπαλλήλων του Π.Σ. με βάση το Ν.4307/2014.

Πρόκειται επί της ουσίας για το ίδιο ζήτημα που κρίθηκε με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για τους υπαλλήλους της Ε.Λ.Α.Σ., του Λ.Σ. κ.α. κατηγοριών ενστόλων, με θετική έκβαση, όπου και αποφασίστηκε ομόφωνα  η συνέχιση της παραπάνω δίκης για την εξέλιξη της οποίας θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.

Ταυτόχρονα στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι δικηγόροι που υπογράφουν την αίτηση ακύρωσης κ.κ. Κων/νος Πενταγιώτης (Νομικός Σύμβουλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και Γεώργιος Αντωνακόπουλος, οι οποίοι ανέπτυξαν τα ειδικότερα νομικά θέματα. Επιπρόσθετα τέθηκε το θέμα του να προχωρήσουν παράλληλα οι ατομικές προσφυγές των υπαλλήλων για τη διεκδίκηση των αναδρομικών προκειμένου να διασφαλιστούν οι όποιες σχετικές αξιώσεις των υπαλλήλων.

  1. Παροχή υπηρεσιών στη Fraport Greece

Έγινε ενημέρωση σχετικά με την αναληφθείσα από το Ελληνικό Δημόσιο υποχρέωση παροχής υποστήριξης σε υπηρεσίες διάσωσης και Πυρόσβεσης των 14 αεροδρομίων που παριήλθαν στη Fraport με βάση το Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94/27.05.2016).

Ήδη επίκειται η σύσταση 8 νέων Υπηρεσιών Α/Δ στα αεροδρόμια που δεν λειτουργούν Πυροσβεστικοί Σταθμοί (σε Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά Καβάλα, Σαντορίνη, Μύκονο, Σάμο, Σκιάθο και Σαντορίνη) και η αναβάθμιση των Π.Υ. Α/Δ Θεσσαλονίκης και Ρόδου από Γ΄Τάξης σε Β΄Τάξης γεγονός γεννά απαίτηση για τοποθέτηση 338 υπαλλήλων στις παραπάνω υπηρεσίες και το Δ.Σ. αντιμετώπισε το θέμα υπό την παρακάτω οπτική:

α) να μην απογυμνωθούν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και Π.Κ. από υπαλλήλους και πολύ περισσότερο να μην κλείσουν  Π.Κ. β) Όποιες μετακινήσεις λάβουν χώρα για την στελέχωση των υπό σύσταση νέων υπηρεσιών να γίνουν μετά από αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων με διαφανή κριτήρια. γ) να αυξηθούν άμεσα οι οργανικές θέσεις στο Σώμα. δ) να ζητηθεί άμεσα από το Α.Π.Σ. αντίγραφο των Συμφωνιών για την παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης στα 13 Περιφερειακά Αεροδρόμια που υπεγράφησαν μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου για λογαριασμό του Π.Σ. και Fraport προκειμένου να λάβουμε γνώση αυτών και να δούμε τον τρόπο αντιμετώπισης των τυχόν δυσμενών στοιχείων για τους υπαλλήλους του Π.Σ.

ε) Τέλος, της πλήρους και ανεπιφύλακτης άρνησης κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των παρεχόμενων στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών διάσωσης και πυρόσβεσης.

  1. Ενημέρωση για την αναθεώρηση του Βαθμολογίου, Π.Δ. 305/1992 – Π.Δ. 170/1996.

Έγινε ενημέρωση για την πορεία των συσκέψεων με τις επιτροπές του Α.Π.Σ. για το Βαθμολόγιο και 305/1992  όπου επισημανθηκε για μια ακόμη φορά ότι είναι αδιαπραγμάτευτη θέση μας, πάνω στο Σχέδιο Π.Δ. που έχουμε καταθέσει, προκειμένου να συνταχθεί το τελικό πρακτικό της Επιτροπής στις επόμενες Συνεδριάσεις ώστε να υποβληθεί στην Ηγεσία του Υπουργείου όπου και θα ενημερωθείτε αμέσως για το τελικό πόρισμα.

Επίσης μας παραδόθηκε το τελικό πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που επεξεργαζόταν τον 170/1996, προκειμένου να κατατεθεί το τελικό πόρισμα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο Α.Π.Σ. και επιβεβαιώθηκε κατ΄αρχήν για άλλη μία φορά η πάγια θέση μας, είναι να δοθεί η δυνατότητα να δηλώσουν εκ νέου άπαντες τόπο συμφερόντων χωρίς αποκλεισμούς, επαναπροσδιορισμός των οργανικών θέσεων όλων των Υπηρεσιών του Π.Σ.  με τις πραγματικές ανάγκες κάθε Σταθμού και μετακινήσεις προσωπικού μόνο με απόφαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. εξουσιοδότησε επίσης τον Νομικό μας Σύμβουλο κ. Κων/νο Πενταγιώτη όπως αναλάβει κατά την κρίση του νομικές ενέργειες σε περίπτωση που το Α.Π.Σ. προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια με αλλαγή του Π.Δ. 170/1996 που αφορά τις μετακινήσεις Πυροσβεστών λαμβάνοντας υπόψη τα πιεστικά στενά χρονικά περιθώρια και τους τυχόν τακτικισμούς που ακολουθήθηκαν με παρόμοιες αλλαγές κατά το παρελθόν.

Η Ομοσπονδία μας στα πλαίσιο της ενδυνάμωσης των σχέσεών της με άλλες Ομοσπονδίες που δραστηριοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και με κυρίαρχο σκοπό την προαγωγή, προάσπιση και εξύψωση του επαγγελματικού επιπέδου των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και την ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών με την συνεργασία, τον συντονισμό της δράσης της και την συμμετοχή της σε διεθνές ομοειδείς συνδικαλιστικές Οργανώσεις, όπως η E.F.F.U.A. (European Fire Fighters Union Alliance) (Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενώσεων Πυροσβεστών) εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως εκπρόσωπο και   όπως ενεργήσει ότι πρέπει προκειμένου να υπογραφεί η αίτηση ένταξης στην E.F.F.U.A..όπου και αναμένεται επίσκεψη στην Αθήνα.

Τέλος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα γραφεία μας, του Υπεύθυνου Τομεάρχη Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, του Μέλους του Τομέα Βουλευτή Ν. Μαγνησίας κ. Χρήστου Μπουκώρου και του Γραμματέα Συνδικαλιστικού κ. Θεόδωρο Κόλλια καθώς και συναδέλφων εν αποστρατεία, στελέχη του Τομέα Δ.Τ. σε κεντρικό επίπεδο κ.κ. Δημήτριο Πιερράκο και Βασίλειο Φλόκα.

Έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που απασχολούν τους υπαλλήλους του Π.Σ. όπου και τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι  των παρατάξεων στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και γενικά αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος γύρω από τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., για τον οποίο υπήρξε δέσμευση όλων να συνεχιστεί και εκφράζουμε την ευχή να υπάρξει ανάλογη συνέχεια και από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελληνικής Βουλής.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                    ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email