Διοικητικό Συμβούλιο
15/03/2012
Καταστατικό
15/03/2012

διεκδικητικό πλαίσιο

ΔΙΕΚΔΙKHTIKO ΠΛΑΙΣΙΟ

ΘΕΣΜΙΚΑ
• Κατάργηση άρθρων και διατάξεων των Ν.3013/2002 (περί πολιτικής προστασίας) που πλήττουν και υποβαθμίζουν την επιχειρησιακή αρμοδιότητα του Πυρ/κού Σώματος.
Καμία υποβάθμιση του Πυρ/κού Σώματος. Το Πυρ/κό Σώμα θα πρέπει να παραμείνει αυτόνομο και ενιαίο με σημείο αναφοράς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

• Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με την πρόσληψη 4.000  Πυροσβεστών και  αύξηση της οργανικής δύναμης του Σώματος.
Οι προσλήψεις να γίνονται δια μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και ως ότου εφαρμοσθεί αυτό να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει υποχρεωτική πρόσληψη 500 Πυροσβεστών κάθε χρόνο.

• Άμεση χορήγηση του δασικού επιδόματος και θεσμοθέτηση αυτού.

• Άμεση επαναπροώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση των Ν.1568/85 & Ν.3144/2003 περί υγιεινής και ασφάλειας.
Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τη ζωή και την υγεία των Πυροσβεστών. Είναι πολύ μικρό το ποσό των 300,00 χιλιάδων ευρώ που χρειάζεται να διατεθεί μέσα σε μία πενταετία για την στοιχειώδη προστασία των Πυροσβεστών.

• Άμεση προώθηση στη Βουλή διάταξης νόμου από την Κυβέρνηση για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.

• Σύσταση επιτροπής με συμμετοχή της Ομοσπονδίας για τον Εκσυγχρονισμό και Αναδιοργάνωση του Πυρ/κού Σώματος όπου θα προβλέπεται η αναμόρφωση της εκπαίδευσης, της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής, αύξηση των οργανικών θέσεων, δημιουργία πεδίων ασκήσεων καθώς επίσης να προβλέπεται η καθιέρωση ειδικοτήτων για το πυρ/κό προσωπικό με παράλληλο διαχωρισμό Επιχειρησιακού και Διοικητικού Τομέα.
H προτεινόμενη αναδιοργάνωση από την Επιτροπή του Α.Π.Σ. δεν μας βρίσκει σύμφωνους διότι το μόνο που προτείνει είναι η κατάργηση Υπηρεσιών.
Με μόνο αυτό το κριτήριο το μόνο που θα επιφέρει είναι την υποβάθμιση του Π.Σ. και τη μείωση της αποτελεσματικότητάς του με ότι αυτό συνεπάγεται στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

• Σύσταση επιτροπής για την διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου (Π.Δ. που θα αφορά τις μεταθέσεις Πυροσβεστών – Κανονισμός Μεταθέσεων) που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την Αναδιοργάνωση του Σώματος. Το προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα απ΄την ηγεσία του Σώματος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Πυρ/κού Προσωπικού διότι εμπεριέχει διατάξεις αντισυνταγματικές, αντιφατικές και ασαφείς.
Δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις που καταθέσαμε τόσο στην πολιτική όσο  και στη φυσική ηγεσία τους Σώματος.

• Θεσμοθέτηση για τη βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων για την αναβάθμισή τους και καλύτερη αξιοποίησή τους. Είμαστε το μόνο Ένστολο Σώμα που δεν έχουμε βαθμολόγιο με αποτέλεσμα να υπολοιπόμεθα οικονομικά με τους ομοιοβάθμους μας των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

• Άμεση αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος 305 περί κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών που θα διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα της υπηρεσιακής εξέλιξης των Αξιωματικών.

• Να υπάρξει μέριμνα από το Υπουργείο για τη δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων και για τα παιδιά των Πυροσβεστών όπως άλλωστε αυτό προβλέπεται από το Νόμο 3511/2006.

• Άμεση προώθηση Προεδρικού Διατάγματος για την παροχή διευκολύνσεων και αδειών για τους  γονείς εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα όπως αυτό προβλέπεται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
• Εφαρμογή πενθημέρου, τήρηση ωραρίου εργασίας (37,5 ωρών) εβδομαδιαίως και πέραν αυτών πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή μας απασχόληση.
• Επαναθεσμοθέτηση του 24ωρου ως σταθερό ωράριο εργασίας και να εφαρμόζεται σε όσες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα και υπάρχει συναίνεση των υπηρετούντων σε αυτές Πυροσβεστών.
Η προσπάθεια επιβολής του 12ώρου δεν μας βρίσκει σύμφωνους διότι είναι ανεδαφικό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους Πυροσβέστες.
• Τη μη εφαρμογή των αλόγιστων, παράτυπων και πολλές φορές παράνομων επιφυλακών και πρόσθετων υπηρεσιών γιατί η καταπόνηση των Πυροσβεστών εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη ζωή τους, την υγεία τους και την πυρασφάλεια της χώρας (ειδικότερα κατά την αντιπυρική περίοδο).
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
• Η ψήφιση του Νόμου 3865/2010 (μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις) επέβαλε 10 χρόνια επιπλέον υποχρεωτικής εργασίας στους Πυροσβέστες αγνοώντας ότι αφενός μεν το επάγγελμα είναι επικίνδυνο και ανθυγιεινό και αφετέρου δε δεν εργάζονται πενθήμερο αλλά υποχρεωτικά 6ήμερο.

• Άμεση προώθηση είτε Προεδρικού Διατάγματος είτε σχετικής Εγκυκλίου που θα αποσαφηνίζει   την εφαρμογή του Νόμου 3865/2010 και συγκεκριμένα του άρθρου 20 ως προς τα όρια ηλικίας γιατί προκύπτουν προβλήματα σε διάφορες κατηγορίες Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.

• Διατήρηση χωρίς συγχώνευση και ενοποίηση των υπαρχόντων ταμείων μας (επικουρικό και αρωγής). Η διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την συναίνεση των ίδιων των ασφαλισμένων απ΄τη στιγμή μάλιστα που τα ταμεία αυτά δεν διαθέτουν κοινωνικούς πόρους.

• Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται άνευ πληρωμής.

• Να υπάρξει κατοχύρωση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισής μας και  να μη μετατραπεί (από κοινωνική σε επαγγελματική με ευθύνη και προτροπή της πολιτείας).

• Η κατάσταση στο Τ.Π.Δ.Υ. πάει από το κακό στο χειρότερο με ευθύνη διαχρονικά των Κυβερνήσεων, το έλλειμμα του ταμείου ξεπερνά το 1,2 δις ευρώ και το εφάπαξ καθώς και τα μερίσματα χορηγούνται σήμερα μετά τα 2,5 χρόνια συνταξιοδότησης.
Επιβάλλεται να υπάρξει οικονομική στήριξη του ταμείου γιατί διαφορετικά θα καταρρεύσει και οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους.
Ανάλογα προβλήματα έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και στο Μ.Τ.Π.Υ.

• Να υπάρξει αναβάθμιση της υγειονομικής μας περίθαλψης. Η απειλή των γιατρών και φαρμακοποιών για άμεση καταγγελία των συμβάσεων είναι προ των πυλών με κίνδυνο οι Πυροσβέστες να μείνουν ακάλυπτοι από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τα οικονομικά αντιλαϊκά μέτρα που πάρθηκαν  μας πλήττουν κατάφορα, γιατί έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά διαχρονικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και που κρατούσαν τις αποδοχές μας καθηλωμένες με ένα απαράδεκτο επιδοματικό μισθολόγιο με μηδενικές ετήσιες αυξήσεις και φθάσαμε σήμερα όχι μόνο να μετράμε χρηματικές απώλειες προηγούμενων ετών, αλλά να έχουμε και πραγματικές μηνιαίες μειώσεις των 200 έως 400 ευρώ.
Εάν δε σε αυτές τις απώλειες συμπεριληφθεί και η μη χορήγηση του δασικού επιδόματος που μας χορηγείτο μέχρι σήμερα (1500 ευρώ) ως ελάχιστη αμοιβή για την υπερεργασία μας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου γίνεται αντιληπτό ότι οι απώλειες των Πυροσβεστών ξεπερνούν τις 5.000 χιλ. ευρώ ετησίως.
Η ανάγκη αντιστροφής αυτής της κατάστασης είναι επιτακτική.
Αυτό επιβάλλεται να γίνει:

• Με ένα νέο μισθολόγιο που θα κινείται στη λογική των αναβαθμισμένων βασικών μισθών (1.300 ευρώ στο νεοδιορισθέντα Πυροσβέστη), με τις ανάλογες ενσωματώσεις όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό και με την αύξηση των συντελεστών σε ορθολογικότερη και αναλογικότερη βάση στους βαθμούς από του Πυροσβέστη έως και του Πυράρχου (έχουμε σχετική πρόταση επ΄αυτού).

• Με την εφαρμογή πενθημέρου,  τήρηση του  ωραρίου  εργασίας     (37,5 ωρών) εβδομαδιαίως και πέραν αυτών πραγματική αμοιβή για την υπερωριακή απασχόληση.

• Με πραγματική αμοιβή για την προσφερόμενη εργασία  κατά τη διάρκεια της νύχτας  σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία ( 1/150 του κάθε μισθολογικού κλιμακίου).

• Αναπροσαρμογή του επιδόματος για την πέρα του πενθημέρου εργασία στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους  κατά τη διάρκεια Κυριακών και επίσημων αργιών  46 ευρώ  που είναι σήμερα στα 70 ευρώ.

• Με τη θεσμοθέτηση επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.

• Άπαξ αποζημίωση των πρόσθετων υπηρεσιών (ρεπό) τα οποία δεν μπορούν να χορηγήσουν οι Υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
• Καθορισμός νέας κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.
• Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας..

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email