Περί Γενικής Επιφυλακής.

O Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Σταθόπουλος Δημήτρης, στην εκπομπή ενημέρωσης του Blue Sky TV, Αστυνομία και Κοινωνία
01/08/2018
Με πόσους νεκρούς θα ήσασταν ικανοποιημένος;
05/08/2018

Περί Γενικής Επιφυλακής.

Αρ.πρωτ.155

Αθήνα, 02 Αυγούστου 2018

Προς : Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
(Για ενημέρωση μελών τους)

ΘΕΜΑ: «Περί Γενικής Επιφυλακής».

Σε απάντηση ερωτημάτων συναδέλφων σχετικά με ζητήματα που ανακύπτουν από την κήρυξη Γενικής Επιφυλακής σας γνωρίζουμε :
Η πρόσφατη Γενική Επιφυλακή διατάχθηκε με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ και την υπ. αριθμ. 20185 Φ. 105.9 4/9/99 Διαταγή Α.Π.Σ.
Ο χρόνος της επιφυλακής υπό την έννοια ότι το πυροσβεστικό προσωπικό υποχρεούται να βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας γεγονός που του περιορίζει την δυνατότητα προσωπικών δραστηριοτήτων με ότι συνεπάγεται αυτό, είναι χρόνος εργασίας όπου και αν παρασχεθεί (συμβάν, Υπηρεσία, οίκοι) με βάση την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Αν η επιφυλακή διαρκεί και στο διάστημα 22:00΄ – 06:00΄ (χρονικό διάστημα που ορίζεται ως νυχτερινή εργασία) υποχρεωτικά καταβάλλεται η αποζημίωση νυχτερινής εργασίας. Ομοίως στην περίπτωση της επιφυλακής εφαρμόζονται οι διαταγές για τα πρόσθετα και την πέραν του πενθημέρου απασχόληση.
Καλούνται οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να παρακολουθούν συνεχώς την εφαρμογή της τήρησης των σχετικών Διαταγών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email