ΚΥΑ για χορήγηση 300 ευρώ για παθόντες εν ώρα Υπηρεσίας