Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων. Υποβολή προτάσεων.

Ένας οφειλόμενος αποχαιρετισμός.
05/10/2016
Επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό: ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
10/10/2016

Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων. Υποβολή προτάσεων.

ποευπσ-νεο

Αρ.Πρωτ.186                                                                        Αθήνα, 6/10/2016

 

                                                                   Προς: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                             Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση – Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων».

Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την πρόταση του Α.Π.Σ. σχετικά με τροποποίηση του Π.Δ.170/1996 «Κανονισμό Κατάταξης  Δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Π.Σ.» και σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο Π.Δ. δεν ανταποκρίνεται πλέον στις παρούσες συνθήκες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και απαιτείται επανεξέταση και τροποποίηση του νομικού πλαισίου, στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού.

Γι΄αυτό το σκοπό έχει συσταθεί επιτροπή από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. προκειμένου να μελετήσει την πρόταση του Α.Π.Σ. δίνοντας επίσης την δυνατότητα σε όλους σας να το μελετήσετε και να μας υποβάλλετε στο e-mail  ([email protected]) η στο facebook (https://www.facebook.com/poeyps/) της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις έως τις  17/10/2016, ώστε η εν λόγω επιτροπή να τις αξιολογήσει, προκειμένου να καταθέσει μια  ολοκληρωμένη και δίκαιη πρόταση Κανονισμού Μεταθέσεων με σκοπό την προστασία των πυροσβεστών και να διαφυλάξει, όσα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα μας έχουν απομείνει.

Κατεβάστε την πρόταση του Α.Π.Σ. σε μορφή PDF

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email