Παράνομη εκτέλεση Υπηρεσίας Υπαλλήλου.

Διασφάλιση θέσεων για πυροσβεστικούς υπαλλήλους Π.Υ. Α/Δ  Θήρας  (Σαντορίνης) σε  Α/Φ  της Π.Α.
24/07/2017
Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων Πυροσβεστών στον Καρέα.
26/07/2017

Παράνομη εκτέλεση Υπηρεσίας Υπαλλήλου.

Αρ.Πρωτ.470

Αθήνα, 25/07/2017

 

                                                         ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                      Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Καπέλιο

         ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη ΠΟΕΥΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Παράνομη εκτέλεση Υπηρεσίας Υπαλλήλου».

 

 

Θεωρούμε αδικαιολόγητη και στερούμενη νομιμότητας τη μετακίνηση υπαλλήλου από το Π.Κ. Νάξου στο Π.Κ. Θήρας με τη χορήγηση Φ.Π. για εκτέλεση υπηρεσίας και συγκεκριμένα Γ΄ οκταώρου, που έλαβε χώρα με την υπ΄αρ.πρωτ.2253 Φ.101.1/21.07.2017 Διαταγή Π.Υ. Ερμούπολης.

Το γεγονός ότι ο υπάλληλος θα δικαιωθεί εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης (στους γνωστούς σε όλους χρόνους χορήγησής τους) δεν αίρει την καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 3,4,5,7, του Π.Δ. 170/1996.

Επίσης η εκτέλεση επί 8 συνεχόμενες ημέρες υπηρεσίας Γ’ οκταώρου πέραν του ότι καταδεικνύει το φαινόμενο της εντατικοποίησης της εργασίας είναι ευθέως παράνομη.

Η ΠΟΕΥΠΣ καταγγέλλει την καταστρατήγηση του Κανονισμού Μεταθέσεων κατά το σκέλος αυτού που διατηρεί ελάχιστες προστατευτικές διατάξεις για τους υπαλλήλους των νησιωτικών περιοχών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email