Παροχή υπηρεσιών από το Πυροσβεστικό Σώμα στην Frapοrt Greece.

Επικουρική ψυχρολουσία.
20/10/2016
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Ε.Α.Π.Σ. ΜΕ ΤΗΝ Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Υπηρεσίας (Ο.Σ.Υ.Π.Α.).
23/10/2016

Παροχή υπηρεσιών από το Πυροσβεστικό Σώμα στην Frapοrt Greece.

ποευπσ-νεο

Αρ.Πρωτ.207                                                                                      Αθήνα, 20/10/2016

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                                ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών στην Frapοrt Greece».

Συνάδελφοι,

     Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο και κατ΄επέκταση το Π.Σ. θα αναλάβει την υποχρέωση σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 την παροχή υποστήριξης σε ότι αφορά τις υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης των 14 παραχωρηθέντων αεροδρομίων. Ήδη υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν αρχίσει τις συναντήσεις με εκπροσώπους της εταιρείας προκειμένου να υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα.

     Οι μέτοχοι της Fraport Greece είναι ο γερμανικός διαχειριστής αεροδρομίων  Fraport A.G. και ο ελληνικός Όμιλος Κοπελούζου. Η Fraport Greece επωφελούμενη από το δίκτυο συνεργασίας που έχουν οι μέτοχοί της  θα είναι υπεύθυνη για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα με αντικείμενο τη συντήρηση, λειτουργία, διαχείρισή τους για τα επόμενα 40 χρόνια. Η ανάληψη της λειτουργίας των αεροδρομίων αναμένεται μέχρι το τέλος του 2016 με στόχο της εταιρείας όπως αναφέρει την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των αεροδρομίων, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και  την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού με σχέδια ανάπτυξης που προβλέπουν τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την επέκταση της υποδομής των αεροδρομίων συνολικής επένδυσης 330 εκατ. μέχρι το 2020.

     Με δεδομένα τα παραπάνω το Πυροσβεστικό Σώμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανταποκριθεί άμεσα στη διάθεση υπαλλήλων για την πυρασφάλεια των εν λόγω αεροδρομίων, προφανώς με  μετακινήσεις και μεταθέσεις Πυροσβεστών ανά την Επικράτεια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και κατ΄επέκταση το ξεσπίτωμα 330 πυροσβεστικών υπαλλήλων.

      Σας παραθέτουμε λοιπόν επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή με τα εύλογα ερωτηματικά και τις απορίες που έχουμε όλοι μας ώστε να λάβουμε πλήρη ενημέρωση για το θέμα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email