Υποχρηματοδότηση του Π.Σ. από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αίτηματα συνάντησης των Ομοσπονδιών
08/01/2016
Κοινή ανακοίνωση: Συμμετοχή σε συλλαλητήρια της ΑΔΕΔΥ.
10/01/2016

Υποχρηματοδότηση του Π.Σ. από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

 

Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,

τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097

email: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr

Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών

 

Θέμα: Υποχρηματοδότηση του Πυροσβεστικού Σώματος από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η κυβέρνηση δημοσίευσε την κατανομή των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Για μια ακόμη χρονιά διαπιστώνουμε ότι οι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, για έκτη συνεχή χρονιά παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η κατανομή των πιστώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος το 2009 ήταν 499.601.000 εκατομμύρια ευρώ, το 2015 ο προϋπολογισμός πρόβλεπε μειωμένες δαπάνες ύψους 367.889.000 εκατομμύρια ευρώ, για το 2016 η κατανομή των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολο­γισμού προβλέπει δαπάνες ύψους 369.529.000 εκατομμύρια ευρώ. Εξακολουθεί να παραμένει διαφορά μεγαλύτερη των 130.000.000 εκατομμυρίων ευρώ από την κατανομή των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 2009.

Η στασιμότητα των δαπανών για ένα ακόμη έτος θα έχει συνέπεια την παραπέρα όξυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό της Πυροσβεστικής, σχετικά με τις ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, τα μέσα ατομικής προστασίας, τη διατήρηση για μια ακόμη χρονιά της τριχοτόμησης του προσωπικού, τη στιγμή που απαιτείται να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προκειμένου το Πυροσβεστικό Σώμα να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της αποστολής του.

Πιο συγκεκριμένα από την κατανομή των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2016 διαπιστώνουμε ότι:

  • Για μια ακόμη συνεχόμενη χρονιά οι προβλεπόμενες δαπάνες για τους εποχικούς πυροσβέστες παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία. Πιο συγκεκριμένα το έτος 2012 οι δαπάνες για τους εποχικούς πυροσβέστες ήταν 64.600.000 εκατ. ευρώ, για το έτος 2015 οι αντίστοιχες δαπάνες μειώθηκαν στα 58.000.000 εκατ. ευρώ και για το έτος 2016 οι δαπάνες παρουσιάζουν νέα μείωση και προβλέπεται να είναι 53.402.000 εκατ. ευρώ. Η μείωση των δαπανών μισθοδοσίας των Πενταετούς Θητείας και του Εποχικού προσωπικού καταδεικνύει ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να τους προσλάβει με μόνιμη και σταθερή υπηρεσιακή σχέση.
  • Αντίθετα η προαναφερόμενη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας θα επιφέρει είτε νέα μείωση του προσωπικού ή μείωση του μισθού των Πενταετούς Θητείας και των Εποχικών. Παρά τις υποσχέσεις και της σημερινής κυβέρνησης για την ομογενοποίηση του προσωπικού, αρνείται να εφαρμόσει ακόμη και αυτή τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του Νόμου 3838/2011, που προβλέπει κατά 50% κάλυψη των κενών θέσεων του μόνιμου προσωπικού από τους πυροσβέστες Πενταετούς Θητείας. 
  • Μείωση επίσης παρουσιάζουν οι δαπάνες για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. Ενώ για το 2015 η σχετική δαπάνη ήταν 5.010.000 εκατ. ευρώ για το 2016 προβλέπεται δαπάνη 3.130.000 εκατ. ευρώ, δηλαδή μείωση 1.880.000 εκατ. ευρώ, κάτι που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην επιχειρησιακή δυνατότητα της Πυροσβεστικής.
  • Από τους επιμέρους κωδικούς σχετικά με τις προβλεπόμενες δαπάνες για τις μετακινήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού, το 2015 οι δαπάνες ήταν 3.592.000 εκ. ευρώ, για το 2016 προβλέπονται δαπάνες 1.787.000 εκ. ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 1.804.000 εκατ. ευρώ. Αυτό θα έχει συνέπεια το προσωπικό της Πυροσβεστικής να επιβαρυνθεί επιπλέον εξόδων, από ό,τι μέχρι σήμερα καταχρηστικά επιβαρύνεται για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις του.

Η κυβέρνηση συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων με τη συνεχή μείωση των δαπανών σχετικά με την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια, με τη συρρίκνωση και συγχώνευση υπηρεσιών και κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος με την ταυτόχρονη εκχώρηση αρμοδιοτήτων πυρόσβεσης στους Δήμους με ότι αυτό συνεπάγεται για την πυρασφάλεια του λαού μας. Η κατάργηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω της επικείμενης αναδιάρθρωσης οδηγεί στο να ιδρύονται στη θέση τους εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η κατάργηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λιμένα Καβάλας, καθώς και η απόφαση των αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, για την ίδρυση δύο νέων Πυροσβεστικών Κλιμακίων, στο Δήμο Σπετσών και στη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το κόστος λειτουργίας των δύο νέων Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, αλλά και όλων των προηγούμενων που έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις της Ν.Δ και του ΠΑ.ΣΟ.Κ, το επωμίζονται οι αντίστοιχοι Δημοτικοί Προϋπολογισμοί. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για τη σταδιακή απαλλαγή της κυβέρνησης από την ευθύνη της χρηματοδότησης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δεκατρία χρόνια έχουν μεσολαβήσει από τη δημοσίευση του Ν. 3144/03 που προέβλεπε τη δυνατότητα να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Νόμου 1568/1985 για την Υγιεινή και Ασφάλεια και στο προσωπικό της Πυροσβεστικής. Μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις μαζί και η σημερινή αρνήθηκαν συστηματικά τη δημοσίευση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων. Η μη πλήρης και ολοκληρωμένη εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας, έχει αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για το προσωπικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη σε εκπαιδευτική άσκηση από τη χρήση αναπνευστικής συσκευής. Παρά λοιπόν τα θανατηφόρα δυστυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς που έχουν σημειωθεί η κυβέρνηση μειώνει τις δαπάνες για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα ενώ το 2015 διατέθηκαν 400.000 χιλιάδες ευρώ, στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 η σχετική δαπάνη είναι μόνο 200.000 χιλιάδες ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει την αδιαφορία της κυβέρνησης για την ολοκληρωμένη εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας.

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. 1.Θα καλύψει άμεσα η κυβέρνηση όλες τις κενές θέσεις με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την κάλυψη των υπαρκτών αναγκών της Πυροσβεστικής και μέσω ποιας διαδικασίας;
  2. 2.Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να καθιερώσει μόνιμες και σταθερές σχέσεις υπηρεσίας για όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος;
  3. 3.Θα δημοσιεύσει τα απαραίτητα Προεδρικά Διατάγματα των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας για το Πυροσβεστικό Σώμα; 

 

Οι βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης

 

Σάκης Βαρδαλής

 

Γιάννης Δελής 

 

Διαμάντω Μανωλάκου

 

 

Print Friendly, PDF & Email