Υποβολή επικαιροποιημένης Μελέτης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

Αναγνώριση Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας στο Π.Σ.: Η υπεύθυνη και συνεπής προσπάθεια απέναντι στον κενό και επικίνδυνο λόγο.
05/06/2020
Μεταθέσεις 2020 στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ας κοιτάξουμε επιτέλους τους συναδέλφους στα μάτια!.
19/06/2020

Υποβολή επικαιροποιημένης Μελέτης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

Αρ.Πρωτ.: 121 Αθήνα, 10.06.2020

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Υποβολή επικαιροποιημένης Μελέτης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την
αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο Π.Σ., υποβάλλει σήμερα, όπως και το 2018, επικαιροποιημένη μελέτη για την υπαγωγή του επαγγέλματός μας στο ανωτέρω καθεστώς.
Η εν λόγω μελέτη εμπεριέχει τις επτά (7) κατηγορίες κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στην με Α.Π. 00022/18.10.2018 Γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπου σύμφωνα με την παρ.γ’ του άρθρου 396 Ν. 4512/2018 (Α’5) έργο της Επιτροπής αξιολόγησης του καθεστώτος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, είναι πέραν του προσδιορισμού των κριτηρίων και η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια.
Τούτων δοθέντων και με βάση τα ως άνω δεδομένα, θεωρούμε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια υπαγωγής μας στο καθεστώς της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, υποβάλλοντας την σχετική μελέτη και ζητώντας να ληφθεί υπ’ όψη, κατά την υλοποίηση του έργου της Επιτροπής.

Κάντε κλικ για να διαβάσετε την Μελέτη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email