Συμμετοχή σε Συλλαλητήρια της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
13/10/2015
Συγκρότηση επιτροπής εργασίας – τροποποίηση Π.Δ.- Άδειες οδήγησης
15/10/2015

Υπόμνημα εξαίρεσης σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ.

                        eaps-poeyps-229x146

    Αθήνα      14-10-2015

                                                         ΠΡΟΣ:    Τον Πρόεδρο των Διαρκών Επιτροπών 

                                             Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων,

                                                         Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων  

                                                                   κ. Μάκη Μπαλαούρα

 

 ΚΟΙΝ :       ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

                                              

                         

ΥΠΟΜΝΗΜΑ               

ΘΕΜΑ:  « Εξαίρεση διατάξεων από το άρθρο 21 παρ. 3 του κατατεθέντος

              στην Βουλή της 12/10/2015 Σχεδίου Νόμου – Τροποποίηση

              των διατάξεων Ν. 4336/2015 . »    

 

      Κύριε Πρόεδρε     Αιτούμαστε

α)    Την αφαίρεση (εξαίρεση) από το άρθρο 21 παρ. 3 του κατατεθέντος από 12-10-2015 στην Βουλή των Ελλήνων Σχεδίου Νόμου, με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», του άρθρου 28 του ν.4331/2015, που μας έδινε την δυνατότητα σαν αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση να μετατρέψουμε τα κλαδικά μας Ταμεία σε Επαγγελματικά (ΝΠΙΔ).

β)     Την κατάργηση της περίπτ. 2  της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣΥ Ε.2 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, σχετικά με την ένταξη του ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ  στο ΕΤΕΑ από 1/9/2015.

  Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας παραθέτουμε ιστορικό νομοθεσίας και ενεργειών για την μετατροπή των ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ):

  • Με το άρθρο 220 ν. 4281/2014, δόθηκε η δυνατότητα στους ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ μέχρι 31/12/2014, να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), υποχρεωτικής ασφάλισης (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 & 8 του ν.3029/2002, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των κλάδων των ασφαλισμένων και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.
  •  Με το άρθρο 119 του ν.4316/2014 η ανωτέρω ημερομηνία παρατάθηκε μέχρι 28/2/2015 εν συνεχεία με το άρθρο 31 του ν.4320/2015 (Νόμος για την ανθρωπιστική κρίση) μέχρι 30/6/2015 και με το άρθρο 28 ν.4331/2015 μέχρι 31/12/2015.
  • Με το άρθρο 3 παρ. 28  ν. 4334/2015 (αντικαταστάθηκε) ο ΤΕΑΥΠΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσεται από 1/1/2015 στο ΕΤΕΑ.
  • Με το άρθρο 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. περίπτ. 2  ν. 4336/2015 ο ΤΕΑΥΠΣ εντάσσεται τελικώς στο ΕΤΕΑ από 1/9/2015.
  • Με το άρθρο 21 παρ. 3 του κατατεθέντος από 12-10-2015 στην Βουλή των Ελλήνων Σχεδίου Νόμου, με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», καταργούνται μεταξύ άλλων ρητώς και μάλιστα αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (2-7-2015)οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4331/2015, που μας έδιναν την δυνατότητα σαν αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση να μετατρέψουμε τα κλαδικά μας Ταμεία σε Επαγγελματικά (ΝΠΙΔ).

 

Προκειμένου για την πλήρη εικόνα του θέματος σας γνωρίζουμε επίσης ότι:

  Με έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εργασίας από 12-12-2014, κατατέθηκε εξ αρχής εμπρόθεσμα, και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.)  τις απαιτούμενες Αναλογιστικές μελέτες, το Σχέδιο Καταστατικού του υπό ίδρυση Επαγγελματικού Ταμείου,  βρισκόμενοι συνεχώς σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με  τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

      Το Υπουργείο Εργασίας & η Εθνική η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.)  εξ αρχής μας ζήτησε τροποποιήσεις , διευκρινήσεις και μας έκανε υποδείξεις, τόσο για το καταστατικού όσο και για τις μελέτες που είχαν κατατεθεί, στις οποίες ανταποκριθήκαμε θετικά, αναμένοντας ταυτόχρονα την υλοποίηση της υπόσχεσης της πολιτικής ηγεσίας για κατάργηση των  δυσμενών  διατάξεων του άρθρου 220 ν. 4281/2014, με σκοπό την περαίωση των διαδικασιών μέχρι 31/12/2015.

      Βλέποντας τις αναπάντεχες εξελίξεις με το τελευταίο μνημόνιο (άρθρο 2 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. περίπ. 2 ν. 4336/2015), προκειμένου να προλάβουμε τις εξελίξεις επανυποβάλαμε με το από 19-08-2015 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εργασίας και την Αναλογιστική Αρχή προτεινόμενο σχήμα απόσβεσης του ελλείμματος (αποθεματοποίησης) μόνο για τον κλάδο Επικούρισης, ανταποκρινόμενοι στις τελευταίες υποδείξεις τους, σχετικά με την τροποποίηση των ήδη κατατεθειμένων με το από 15/12/2014 σεναρίων απόσβεσης του ελλείμματος – αποθεματοποίησης.

      Την 09-09-2015 πραγματοποιήθηκε παρουσία της  κα Πρόεδρου  και μελών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής καθώς και  των αναλογιστών και αφού ακούσαμε τις νέες παρατηρήσεις τους,  τις οποίες και αποδεχτήκαμε προβήκαμε στην επικαιροποιήση της μελέτης μας και την  επανυποβάλαμε  προς έγκριση με το από 10-09-2015 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εργασίας και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

 Όταν η ΠΟΕΥΠΣ και η ΕΑΠΣ ενημερώθηκαν  για τις νομοθετικές διατάξεις και διαδικασίες που αναφέρονται στο ανωτέρω θέμα, ανέλαβαν άμεσα την πρωτοβουλία ενημέρωσης των μελών μας σε Πανελλαδική βάση  για τη δυνατότητα μετατροπής του ΤΕΑΥΠΣ & ΤΠΥΠΣ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης.

    Η ανάδοχος αναλογιστική εταιρεία, εισηγήθηκε ότι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος κάλυψης του ανωτέρου ελλείμματος είναι η σταδιακή μείωση των παροχών ώστε να εξασφαλίζεται η βασική αρχή της συνοχής, αλληλεγγύης και δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών, κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν, με αντίστοιχα ταμεία του ν. 4052/2012.

 Τα μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της Ε.Α.Π.Σ. καλόπιστα είχαμε αποβλέψει δικαιολογημένα  και είχαμε πιστέψει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπληρώσει, θεμελιώδη υποχρέωσή του να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για την εξαίρεση από το ΕΤΕΑ και την μετατροπή του Ταμείου, ενέργεια που δεν αντιβαίνει στις μνημονικές υποχρεώσεις τις χώρας μας. Επισημαίνουμε ότι ο μνημονιακός ν.4281/2014 ήταν αυτός που μας έδωσε αυτή την δυνατότητα.    

 

Κύριε Πρόεδρε   

   Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω, επί της ουσίας και στις δύο περιπτώσεις που αναφερόμαστε στα αιτήματά μας, καταργείται  αναδρομικά Νόμος που μας έδινε δικαίωμα το οποίο και ασκήσαμε εμπρόθεσμα αν και εμείς καταθέσαμε από 12/12/2014 έγκαιρα την μελέτη μας  παραβαίνοντας κάθε μορφή δικαίου και καλής πίστης.

                  

 Για την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                        Για την Ε.Α.Π.Σ.

    

      Ο Πρόεδρος                                                         Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Σταθόπουλος                                      Ιωάννης Σταμούλης

Print Friendly, PDF & Email