Αναστολή εργασιών ένταξης του ΤΕΑΥΠΣ στο ΕΤΕΑ.
24/11/2015
Επίκαιρες ερωτήσεις στην βουλή των Ελλήνων – Κούρεμα στα μερίσματα.
27/11/2015

Υπ’ αριθ. 117/2015 Εγκύκλιος Διαταγή ΑΠΣ

titlospoeypsneo-1024x270Αρ.πρωτ.264

                                                          

                                                                        Αθήνα,  24/11/2015

 

                                                          ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                      ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

Θέμα : «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 117/2015 Εγκυκλίου Διαταγής ΑΠΣ».

 

 

Συνάδελφοι,

 

     ύστερα  από απαίτηση πολλών συναδέλφων και μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει άγνοια ύπαρξης της συγκεκριμένης εγκυκλίου, σας  κοινοποιούμε  την Εγκύκλιο  117/2015 « Περί Μέσων Ατομικής Προστασίας» που εκδόθηκε  από τη Δ/νση  Τεχνικής  Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ.

      Με την εγκύκλιο αυτή  εισάγονται  νέα  και  επικαιροποιούνται  παλαιά μέτρα στο σύστημα  συντήρησης των Μέσων  Ατομικής  Προστασίας και βάζει τους κανόνες αυτούς που χρειάζονται, ώστε να εξασφαλίσει μία και ενιαία συστηματική  και  ασφαλή διαχείριση, ιδιαίτερα  των αναπνευστικών συσκευών

και των  συμπιεστών  πλήρωσής  τους.

     Σας είναι γνωστό  μέχρι  πρότινος, ότι το σύστημα  ελέγχου  των  αναπνευστικών  συσκευών ήταν  παρωχημένο  και  αναχρονιστικό,   πράγμα  που  οδήγησε, παρόλη την βαρύτητα της βλάβης της υγείας του, τον συνάδελφο Χριστόφα  Τζαναβάρη, να βρει το σθένος να ασχοληθεί εκτεταμένα και να αναδείξει, επιστημονικά τεκμηριωμένα, το τεράστιο αυτό πρόβλημα με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις με τις οποίες συμφωνούμε και αποδεχόμαστε απόλυτα ως Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και σας ενημερώσαμε αποστέλλοντας το υπ΄αριθμ. πρωτ. 91/08-04-2015 αναλυτικό έγγραφό μας.

     Η παραπάνω ενέργεια του συναδέλφου, τον οποίο συνεχίζουμε να στηρίζουμε στην προσπάθεια που καταβάλει μέχρι την τελική του δικαίωση,  έπαιξε βασικό ρόλο στην ενεργοποίηση του Α.Π.Σ., αρκετά καθυστερημένα βέβαια, για την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με κύριο σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας, συστηματικής και ασφαλούς διαχείρισης των Μ.Α.Π. από το προσωπικό, στην κατεύθυνση αναβάθμισης και τυποποίησης των εφαρμοζομένων εσωτερικών λειτουργιών και παρεχόμενων υπηρεσιών.

    Παρόλη την εξαιρετική δουλειά που έκανε η παραπάνω Ομάδα Εργασίας, που της αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια, δυστυχώς διαπιστώσαμε αναντιστοιχία και διάσταση απόψεων σε αυτά που αναφέρονται στην Εγκύκλιο και στα εγχειρίδια χρήσης των κατασκευαστικών εταιριών.

    Τις εν λόγω διαφορετικότητες που προκύπτουν τις μελετάμε, θα τις κατηγοριοποιήσουμε και θα ενημερώσουμε άμεσα το Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Ειδικού Εξοπλισμού, ώστε να αποσαφηνιστεί και το τελευταίο θολό σημείο εάν υπάρχει, ώστε  να  ξεπεραστεί  κάθε  αίσθημα  ανασφάλειας των υπαλλήλων.

       Η  ενεργοποίηση   μέτρων   υγείας  και  ασφάλειας  αποτελεί βασικό άξονα

δράσης του συνδικαλιστικού μας κινήματος και θα παρακολουθούμε από κάθε πλευρά την αυστηρή εφαρμογή της  Εγκυκλίου.

    Αυτό αποτελεί ένα μόνο πρώτο βήμα.

 Εμμένουμε στη θέση μας για  τον  πλήρη  εκσυγχρονισμό του  υφιστάμενου 

υλικού αναπνευστικών  συσκευών  με  την  άμεση  αντικατάσταση  των παλαιών

χαλύβδινων  φιαλών  με  νέου  τύπου σύγχρονων  προδιαγραφών.

Καλούνται   όλοι  οι  συνάδελφοι   να   παρακολουθούν   το  όλο   θέμα  του 

ελέγχου,  επιθεώρησης  και συντήρησης των αναπνευστικών συσκευών και  να μας ενημερώνουν άμεσα για οτιδήποτε διαπιστώσουν.

 

Η υγεία του πυροσβέστη είναι  αδιαπραγμάτευτη.

 

Επισυνάπτεται η  Εγκύκλιος 117.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              O   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email