Χορήγηση βραχείας άδειας στους εξελθόντες της Σχολής.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και στελέχη του ΠΑΣΟΚ για το ΤΕΑΠΑΣΑ
19/12/2014
Καταβολή αναδρομικών.
19/12/2014

Χορήγηση βραχείας άδειας στους εξελθόντες της Σχολής.

 

Αρ.Πρωτ.369

                                                                                                       Αθήνα, 19/12/2014

 

 

              ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                  κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, Αντιστράτηγο

                                           ΚΟΙΝ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βραχείας άδειας στους εξελθόντες από την Σχολή Πυροσβεστών 

                υπαλλήλους (79ης Σειράς)».

 

 

     Σε συνέχεια της από 10/12/2014 ανακοίνωσή μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είσαστε υποχρεωμένοι να χορηγήσετε την βραχεία άδεια στους νεοεξερχόμενους από τη Σχολή Πυροσβεστών υπαλλήλους  μέχρι και 31/12/2014.

     Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει άμεσα ο προγραμματισμός και η χορήγησή της από τις   εκάστοτε Διοικήσεις κατά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

    Σε αντίθετη περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από  απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουμε την νομιμότητα και τα δικαιώματα των Πυροσβεστών.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                 ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email