Χωρίς τα Πυροσβεστικά Σωματεία ο διάλογος για το Πυροσβεστικό Σώμα.
13/12/2015
15-12-2015: Συμμετοχή σε Συλλαλητήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
14/12/2015

Βιντεοεπιτήρηση. Αίτηση για χορήγηση στοιχείων.

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.πρωτ.292

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015

                                                                                                                                  

                                                   Προς : Αρχή Προστασίας Δεδομένων

                                                    Kοιν:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                               Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                               

 

Θέμα : «Χορήγηση στοιχείων».

 

Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος ότι σε χώρους και εγκαταστάσεις αυτού ανά την Ελλάδα έχουν τοποθετηθεί συστήματα βιντεοεπιτήρησης με δυνατότητα καταγραφής και ήχου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται ότι το άνω γεγονός έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή σας και ότι έχει ληφθεί σχετική άδεια κατόπιν υποβολής αιτήσεως.

Επειδή σε καμία περίπτωση δεν συγκατατιθέμεθα στην εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε εργασιακούς χώρους και προκειμένου να ασκήσουμε ως συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των υπαλλήλων του Π.Σ. ανά την Ελλάδα κάθε νόμιμο δικαίωμά μας (πρόσβασης, αντιρρήσεων κ.λ.π.) παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα:

  1. 1.Αν η Αρχή σας είναι ενήμερη για την τοποθέτηση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους και εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
  2. 2.Αν έχει νομίμως γνωστοποιηθεί το άνω γεγονός στην Αρχή σας και έχει χορηγηθεί σχετική άδεια. Στην περίπτωση αυτή εφόσον η απάντηση είναι καταφατική παρακαλούμε για τη χορήγηση αντιγράφων της σχετικής αλληλογραφίας (αίτησης προς την Αρχή κ.λ.π.), καθώς και της χορηγηθείσας αδείας ως και των στοιχείων του υπευθύνου προσώπου για την επεξεργασία των στοιχείων και του τυχόν εξοπλισμού και των δυνατοτήτων του (στρέψη, εστίαση, καταγραφή ήχου).

      Θεωρούμε ότι το ενδιαφέρον μας για τη χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων είναι απόλυτα   δικαιολογημένο και εύλογο.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για τη συνδρομή σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              O   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email