Τροποποίηση διαδικασίας εκλογής αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια  Μεταθέσεων του Π.Σ. – Ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Θεσμοθέτηση υπερεργασίας και επέκταση επιδόματος στο σύνολο του.
25/07/2022
Αναμενόμενες εξελίξεις για την ειδική εισφορά 1% υπέρ πρ. Τ.Π.Δ.Υ.
29/08/2022

Τροποποίηση διαδικασίας εκλογής αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια  Μεταθέσεων του Π.Σ. – Ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 

Αρ.Πρωτ.:73 Αθήνα, 25.08.2022

                                                                                             ΠΡΟΣ Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                                                           Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο

                                                                                             ΚΟΙΝ Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                           Μέλη ΠΟΕΥΠΣ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση διαδικασίας εκλογής αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια  Μεταθέσεων του Π.Σ. – Ηλεκτρονική ψηφοφορία».

Κύριε Αρχηγέ,

Μετά την ψήφιση του ν.4808/2021 (Α’101), με τον οποίο επήλθε η τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1264/1982 (Α’79) και θεσμοθετήθηκε ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας ψηφοφορίας των συνδικαλιστικών οργάνων με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των μελών, με βάση τον οποίο διεξήχθησαν και οι πρόσφατες εκλογές των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών μας οργάνων, θεωρούμε ότι το ίδιο βήμα απαιτείται και για τις επερχόμενες εκλογές για τη ανάδειξη των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων του Π.Σ..

Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει τα κατοχυρωμένα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα απαιτεί ένα ακόμα βήμα προς το μέλλον, καθώς λειτουργεί ευεργετικά ως μέσο ελεύθερης έκφρασης και βούλησης για την καλύτερη αντιπροσώπευση των συναδέλφων σε όλα τα αιρετά όργανα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας διευκολύνει σε αφάνταστο πλέον βαθμό την ελεύθερη και δημοκρατική αυτή διαδικασία, η οποία και πρέπει να καθιερωθεί για κάθε τέτοια έκφραση.

Τούτων δοθέντων και ενόψει των ερχόμενων εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων του Π.Σ., αναμένουμε την έκδοση της Απόφασής σας για την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και στο εν λόγω όργανο σε συνέχεια των ενεργειών εκσυγχρονισμού, που είναι βέβαιο ότι θα αποβεί ωφέλιμο τόσο για τους συναδέλφους όσο και για την ευρύτερη υπηρεσιακή λειτουργία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email