Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Απάντηση στην αναίτια επίθεση κατά του Συνδικαλιστικού Κινήματος.
28/12/2017
Αίτημα συνάντησης με την Υπουργό Εργασίας.
08/01/2018

Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Αρ.Πρωτ. 585

Αθήνα, 03/01/2018

 

                                                                                              ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                                           ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.»

 

Συνάδελφοι,

     Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28 Δεκεμβρίου 2017 (Β΄- 4603) η Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α, την οποία και σας κοινοποιούμε, με την οποία τροποποιούνται οι καταστατικές διατάξεις, όλων των τομέων πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,  ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης, τον καθορισμό του ύψους και τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος καθώς και ο προσδιορισμός των εισφορών  των ασφαλισμένων του Ταμείου.

   Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο οποίο και συμμετέχουμε με εκπρόσωπό μας, ύστερα από αναλογιστικές μελέτες και τα συμπεράσματα αυτών με τις oποίες επιτυγχάνεται αναλογιστικό πλεόνασμα του ισοζυγίου εισφορών –παροχών του Τομέα  και σε αγαστή συνεργασία με τα Υπηρεσιακά Στελέχη του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., με την ανωτέρω Υ.Α. επιδιώχτηκε η εξομάλυνση των διαφορών που προέκυψαν στις εισφορές  και παροχές του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.), συνεπεία εφαρμογής του νέου ειδικού μισθολογίου (Ν.4472/2017). Ταυτόχρονα αντιμετωπίστηκαν χρόνια εκκρεμή ζητήματα που απασχολούσαν τους συναδέλφους μας, παραμένοντας το Ταμείο μας πλεονασματικό σε βάθος ετών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η χορήγηση εφάπαξ και δανείων και για τις νέες γενιές πυροσβεστικών υπαλλήλων.

    Σταχυολογώντας τα σημαντικότερα θέματα, με την Υπουργική απόφαση :

  • Ρυθμίζεται η βιωσιμότητα του Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε βάθος χρόνου.
  • Επανακαθορίζονται οι συντελεστές των εισφορών και παροχών, παλαιών και νέων ασφαλισμένων λόγω του νέου ειδικού μισθολογίου.
  • Ταχτοποιείται το ζήτημα της χορήγησης εφάπαξ παροχής με την συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, σε τελούντες συναδέλφους σε κατάσταση Μόνιμης ή Πολεμικής διαθεσιμότητας, λόγω τραυματισμού τους στην Υπηρεσία, οι οποίοι δεν συνταξιοδοτούνται ποτέ, καθόσον παραμένουν υπό το καθεστώς της μόνιμης διαθεσιμότητας στην ενέργεια.
  • Εισάγεται στον μαθηματικό τύπο υπολογισμού του εφάπαξ η «οικογενειακή σταθερά», σε αντικατάσταση της οικογενειακής παροχής, καθόσον με το νέο ασφαλιστικό πολλοί συνάδελφοι αργούν να συνταξιοδοτηθούν, με συνέπεια να μην λαμβάνουν οικογενειακή παροχή στο τέλος της σταδιοδρομίας τους και κατά συνέπεια αυτή δεν υπολογίζονταν στο εφάπαξ βοήθημα, παρόλο που κατέβαλαν εισφορές μέχρι να ενηλικιωθούν τα τέκνα τους.
  • Ρυθμίζονται διάφορα θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας (καταστατικής και γενικής φύσεως).

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                          ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email