Θεσμοθέτηση υπερεργασίας και επέκταση επιδόματος στο σύνολο του.

Ηχηρό “παρών” στη Θεσσαλονίκη.
19/07/2022
Τροποποίηση διαδικασίας εκλογής αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια  Μεταθέσεων του Π.Σ. – Ηλεκτρονική ψηφοφορία.
25/08/2022

Θεσμοθέτηση υπερεργασίας και επέκταση επιδόματος στο σύνολο του.

Αρ.Πρωτ.:68                                                                                              Αθήνα, 22.07.2022

 

                                                          ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

                                               κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα

                                                                            2)  Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής

                                                                                 Προστασίας  κ. Χρήστο Στυλιανίδη

                                                      ΚΟΙΝ: 1)  Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

                                              κ. Ευάγγελο Τουρνά

                                                                 2)   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                 Αντιστράτηγο κ. Αλέξιο Ράπανο

                                                 3)   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

 

ΘΕΜΑ: «Θεσμοθέτηση υπερεργασίας και επέκταση επιδόματος στο σύνολο του        

               πυροσβεστικού προσωπικού της χώρας»

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Βρισκόμαστε χρονικά στα μέσα της φετινής αντιπυρικής περιόδου και το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως κάθε χρόνο καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά  πληθώρα δασικών πυρκαγιών ανά την επικράτεια, των οποίων η διασπορά και η ένταση  είναι πλέον πολύ μεγάλη, απόρροια και των διαρκώς επιδεινούμενων κλιματολογικών συνθηκών που έχουν πλέον ακραία χαρακτηριστικά. Έως τώρα με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της μεγάλης πυρκαγιάς της Πεντέλης, το πυροσβεστικό προσωπικό καταβάλλει ψυχή και σώμα προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα μεγάλα συμβάντα που προκύπτουν ενώ σε περιπτώσεις όπως αυτές των τελευταίων ημερών (Δαδιά, Λέσβος, Ηλεία), οι συνάδελφοι που επιχειρούν έχουν ξεπεράσει τα ανθρώπινα όριά τους.

Κοινή πλέον είναι η διαπίστωση της διαρκούς ετοιμότητας του πυροσβεστικού μηχανισμού σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που συνεχώς επιδεικνύεται, όπως έχουν παραδεχθεί και οι ξένες αποστολές των συναδέλφων πυροσβεστών που βρίσκονται στη χώρα μας. Για μια ακόμα αντιπυρική περίοδο ο Έλληνας Πυροσβέστης μάχεται σκληρά, ευρισκόμενος διαρκώς σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, για μεγάλο δε χρονικό διάστημα και σε καταστάσεις επιφυλακής παρέχοντας  τις υπηρεσίες του μετακινούμενος σε όλη την επικράτεια, κάτω από δύσκολες συνθήκες.  

Σύμφωνα με το κατατεθέν στη Βουλή πολυνομοσχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», η πολιτεία αποφάσισε την καταβολή αποζημίωσης του πυροσβεστικού προσωπικού για πρόσθετη εργασία με το άρθρο 39 «Αποζημίωση πυροσβεστικού προσωπικού για πρόσθετη εργασία – Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 4472/2017» και ειδικότερα αυτού που εκτελεί περιπολίες ή υπηρετεί σε πεζοπόρα τμήματα κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ενώ με το άρθρο 40 «Μηνιαίο επίδομα υπηρετούντων στις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 38 ν. 4892/2022», χορηγεί επίδομα στην νέα ειδική  μονάδα που από εφέτος συστήνεται για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Ως προς την πρώτη προαναφερθείσα διάταξη ευελπιστούμε ότι αποτελεί  ένα πρώτο βήμα για την έναρξη αποζημίωσης της υπερεργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού, διαρκές και βασικό μας αίτημα που η πολιτεία αυτονόητα οφείλει να σεβαστεί, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια που χρόνια τώρα καταβάλλουμε για την προστασία της χώρας μας. Θεωρούμε δηλαδή ότι η εν λόγω απόφαση  μπορεί και πρέπει να αποτελέσει προπομπό  για την θεσμοθέτηση της αμοιβής όλων των ωρών υπερεργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς ίσως είμαστε ο μοναδικός εργασιακός χώρος με τόσο χρόνο απλήρωτης εργασίας.

Αναφορικά με την ρύθμιση που αποτελεί σίγουρα και κίνητρο για την επάνδρωση της νέας Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, πιστεύουμε ότι είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή, η πολιτεία  να επεκτείνει  την παροχή του μηνιαίου  επιδόματος  της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8002/1/520-γ΄/15.3.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β΄ 1021), εκτός από τους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων και στο σύνολο  του Πυροσβεστικού Προσωπικού που εμπλέκεται άμεσα στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο, αποκαθιστώντας εν μέρει την αδικία που προέκυψε με την μνημονιακή κατάργηση του επονομαζόμενου επιδόματος δασών του παρελθόντος.

Η προκαλούμενη δαπάνη από μια τέτοια ρύθμιση είναι περιορισμένη και κοστολογημένη, μπορεί δε  να καλυφθεί πλήρως από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος  και το κυριότερο να εξαλείψει διαχωρισμούς και αδικίες μεταξύ Πυροσβεστών που παλεύουν στο  ίδιο πεδίο, παρέχοντας με αυτοθυσία  τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακατέχει σε τέτοια ζητήματα, πιστεύουμε ότι θα κάνετε αποδεκτή την παραπάνω ρεαλιστική πρόταση που ως βάση της έχει την ώρα που συντάσσεται  η πρόταση αυτή είναι διασκορπισμένοι στα βουνά της χώρας αντιμετωπίζοντας επί μέρες  μεγάλες δασικές πυρκαγιές, σε έναν πολυμέτωπο και άκρως επικίνδυνο αγώνα, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες αλλά και τον πολύπαθο δασικό μας πλούτο.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email