Η Ομιλία του Προέδρου ΠΟΕΥΠΣ στο 17ο Πανελλαδικό Συνέδριο.
04/12/2014
Βραχεία άδεια στους εξελθόντες της Πυρ. Ακαδημίας
11/12/2014

Τα αποτελέσματα του 17ου Πανελλαδικού Συνεδρίου.

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ.359                                       

                                                                                                       Αθήνα, 03/12/2014

                                                                              

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

     Συνήλθε στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα (ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) το 17ο έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων όλων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων απ΄όλη τη χώρα.

     Στο Συνέδριο έγινε αναλυτική ενημέρωση όλων των θεμάτων που αφορούν τα Ταμεία μας (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) και παρουσιάστηκε η αναλογιστική μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. (και της Ε.Α.Π.Σ.) η εταιρεία Prudential Actuarial Solutions ltd, που αναδείχθηκε μετά από δημόσια πρόσκληση ανάδοχος της μελέτης. Ιδιαίτερες διευκρινίσεις και πληροφορίες δόθηκαν και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (κ.κ. Παναγιώτη Δρακάκη, Ευάγγελο Τζαλοκώστα,  και Κων/νο Ζαγγογιάννη).

     Στο Συνέδριο αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός για το κρίσιμο δίλημμα της μετατροπής των Ταμείων μας σε Ν.Π.Ι.Δ. (Επαγγελματικό Ταμείο) ή όχι (υπαγωγή στο Ε.Τ.Ε.Α.) και να απαντήσουμε στο δύσκολο πραγματικά ερώτημα που τίθεται από την ημερήσια διάταξη και το οποίο καλούμαστε να πράξουμε,  με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους του συναδέλφους,  το οποίο όπως επισημάνθηκε στην εισαγωγική ομιλία του Προέδρου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.,  μετακυλήθηκε στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ως την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο του Π.Σ., παρά τις αντιδράσεις μας τόσο κατά της ψήφισης του Ν.4281/2014 όσο και μετά.

      Έλαβαν το λόγο και τοποθετήθηκαν πολλά μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. οι επικεφαλής των παρατάξεων και πολλοί Σύνεδροι.

     Το Συνέδριο μέσα από απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες υπό την ευθύνη του διαπαραταξιακού Προεδρείου, που σημειώνουμε ανταποκρίθηκε πλήρως στα καθήκοντά του, με μυστική ψηφοφορία, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία (91% των ψηφισάντων (88 ναι, 3 όχι, 3 λευκά, 3 άκυρα) την έγκριση της μετατροπής των Ταμείων μας (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. – Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) σε Ν.Π.Ι.Δ. (Επαγγελματικό Ταμείο) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002.

     Ταυτόχρονα υπερψηφίστηκε η πρόταση για συνέχιση των αγώνων μας και των προσπαθειών μας για κατάργηση του άρθρου 220 του Ν.4281/2014.

     Επίσης υπερψηφίστηκε η πρόταση  της εξάμηνης παράτασης στην μετατροπή των Ταμείων μας, καθώς και για την επιστροφή των λεηλατημένων από το PSI αποθεματικών τους και ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα.

     Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θα εντείνει τις προσπάθειές του για την υλοποίηση των αποφάσεων του 17ου Συνεδρίου προς το συμφέρον όλων των συναδέλφων.

.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                       ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email