Συγκρότηση επιτροπής εργασίας – τροποποίηση Π.Δ.- Άδειες οδήγησης

Υπόμνημα εξαίρεσης σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ.
14/10/2015
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
15/10/2015

Συγκρότηση επιτροπής εργασίας – τροποποίηση Π.Δ.- Άδειες οδήγησης

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.πρωτ.228

                                                                             Αθήνα,  15/10/2015

 

           ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                   Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                      ΚΟΙΝ: 1)Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών &                          

                                                    Διοικητικής Ανασυγκρότησης

                                                    κ. Νικόλαο Τόσκα

                                  2) Συντονιστή Υποστήριξης του Α.Π.Σ.

                                   Αντιστράτηγο, κ. Στέφανο Σπανέα

 3) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας – τροποποίησης Π.Δ. σχετικά με  

         την χορήγηση αδειών ικανότητας οδηγού στο πυροσβεστικό προσωπικό».

 

Κύριε Αρχηγέ,

     με δεδομένο ότι μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 θα προσληφθούν το 2016, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, Δόκιμοι Πυροσβέστες και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την χορήγηση και επέκταση αδειών ικανότητας οδηγού και χειριστή υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, (Π.Δ. 349/1990, Π.Δ. 297/1992, Π.Δ. 91/2008 και των εγκυκλίων διαταγών του Α.Π.Σ. 40 & 40Α, όπου εφαρμόζεται η γενικότερη κείμενη νομοθεσία και τα ισχύοντα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.2696/1999, ν.3542/2007, ν.4155/2013)  παρακαλούμε όπως συγκροτηθεί Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι να επεξεργασθεί και να καταρτίσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο στα πλαίσια βελτίωσης της κατάρτισης των νέων οδηγών του Πυροσβεστικού Σώματος, με τροποποίηση και συμπλήρωση των ανωτέρω Π.Δ. με σκοπό την αναθεώρηση, κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας καθώς  και των εγκυκλίων διαταγών του Α.Π.Σ.   που αφορούν την χορήγηση των υπηρεσιακών αδειών οδήγησης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              O  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                   ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email