Σχέδιο Νόμου Εθνικού Μηχανισμού και Αναδιοργάνωσης του Π.Σ..

Οριστικοποίηση αρχικώς υποβληθέντων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
02/01/2020
Θετικές τομές στην κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της Πολιτικής Προστασίας και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
12/01/2020

Σχέδιο Νόμου Εθνικού Μηχανισμού και Αναδιοργάνωσης του Π.Σ..

Αρ.Πρωτ.3

Αθήνα, 07.01.2020

                 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                             Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου Εθνικού Μηχανισμού και Αναδιοργάνωσης του Π.Σ.».

 

Το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 13.01.2020, εμπεριέχει αρνητικά σημεία για το χαμηλόβαθμο προσωπικό του Π.Σ., (Βαθμολόγιο – Κανονισμό Μεταθέσεων) τα οποία έχουν ήδη επισημανθεί τόσο από τους ίδιους τους συναδέλφους, κρίνοντας από τα σχόλια και τις προτάσεις τους στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης αλλά και από την επικοινωνία μας με τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα του εργασιακού μας χώρου.

Η Ομοσπονδία, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα, με ψυχραιμία, δεν προέβη μέχρι σήμερα, σε καμία ανακοίνωση αναμένοντας όλες τις προτάσεις και τις θέσεις των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων αλλά και μεμονωμένα όλων των συναδέλφων που τοποθετούνται επί του Σχεδίου, ώστε υπεύθυνα και συλλογικά και όχι αποσπασματικά να προβεί στην τελική της θέση, προκειμένου να πετύχουμε το επιθυμητό στόχο μας.

Χρέος μας, να συγκεράσουμε όλες τις σοβαρές θέσεις και προτάσεις επί του Σχεδίου και επιχειρηματολογώντας να αντικρούσουμε όλες τις αρνητικές διατάξεις του με κάθε τρόπο. Θα το πράξουμε την κατάλληλη στιγμή ενωμένοι, λαμβάνοντας υπ’ όψη μας όλα τα δεδομένα που δημιουργούνται.

                

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email