Πυρασφάλεια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αερολιμένων.

Αρ.Πρωτ. 23                                                                                       Αθήνα, 12/02/2019

 

                                                                                    ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                                 ΜΕΛΗ  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πυρασφάλεια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αερολιμένων».

 

Σας διαβιβάζουμε την από 18/01/2019 απάντηση του Α.Π.Σ. ύστερα από σχετικό ερώτημα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νοτίου Αιγαίου για τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία  με την διάθεση επανδρωμένου οχήματος (μη ειδικού τύπου) για την αντιμετώπιση ατυχημάτων  σε αεροσκάφη και την διάθεση πυροσβεστικού προσωπικού που δεν διαθέτει την απαιτούμενη ειδική εκπαίδευση, καθώς και σε περίπτωση συνδρομής, ποιος έχει την ευθύνη και την διαχείριση του συμβάντος.

 

Διαβάστε την απάντηση του Α.Π.Σ.     

                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email