Προτάσεις των Α’βάθμιων ενώσεων της ΠΟΕΥΠΣ για την αναδιοργάνωση

Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΥΠΣ για τον άδικο χαμό του συναδέλφου.
10/07/2013
ΕΥΠΣ Αττικής για τον χαμό του συναδέλφου
10/07/2013

Προτάσεις των Α’βάθμιων ενώσεων της ΠΟΕΥΠΣ για την αναδιοργάνωση

 

Αρ. Πρωτ.:  211                                             Αθήνα  10/07/2013                                                         

                                                               ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  – μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

                                                                             

                                                                                                   

 Θέμα: «Προτάσεις των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της ΠΟΕΥΠΣ για την    

              Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Π.Σ.»

 

              Συνάδελφοι, το μεγάλο θέμα της αναδιοργάνωσης του Π.Σ. που βρίσκεται σε εξέλιξη την χρονική αυτή περίοδο, απασχόλησε κατά κύριο λόγο τις εργασίες των Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις. Μετά την πρόσκληση σε διαβούλευση για προτεινόμενο σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το θέμα αυτό, το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο κατέθεσε σε πολιτική και φυσική ηγεσία την πρότασή της, η οποία προήλθε από διαπαραταξιακή συνεννόηση κατά το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος της, με πρωτεύοντα στόχο την δημιουργία ενός πλαισίου στο οποίο θα στηριχτεί το νέο εγχείρημα, που δυστυχώς πραγματοποιείται κάτω από τις πιέσεις των δανειστών που ως πρωταρχικό τους μέλημα έχουν την μείωση των δαπανών του Υπουργείου, σε αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες εκσυγχρονισμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

              Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, μέλη του συνδικαλιστικού μας οργάνου, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας για κατάθεση των προτάσεων τους (τέλος του 2011 και συμπληρωματικά το έτος 2012)  με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών των περιοχών ευθύνης τους.

              Στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε και ενώ όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο αυτό ζήτημα, το οποίο και θα κρίνει την μελλοντική λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος, παρακαλούνται όλες οι Ενώσεις της επικράτειας να μας γνωρίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις θέσεις τους για δύο συγκεκριμένα σημεία, τα οποία είναι:

              Τα κριτήρια που θα πρέπει η πολιτεία να σταθμίσει για την δημιουργία μιας νέας δομής του πυροσβεστικού μας οργανισμού

              Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ευθύνης τους (όπως π.χ. τουρισμός, προστατευόμενες περιοχές, ύπαρξη αγωγών φυσικού αερίου ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και αντιμετώπιση).

             Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας της διαπαραταξιακής επιτροπής των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που συστάθηκε με ομόφωνη πρόσφατη απόφασή του, ώστε να διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα για τις ανάγκες μας σε κάθε επίπεδο.         

                  Συνάδελφοι, ο λόγος των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων σε τέτοια σημαντικά ζητήματα εξυπακούεται πως αποτελεί οδηγό για την διαμόρφωση ισχυρών θέσεων και προτάσεων από το συνδικαλιστικό μας όργανο. Αυτός έτσι και αλλιώς θα αποτελέσει το δυνατό μας επιχείρημα στην δύσκολη συνέχεια για όλα τα ανοιχτά ζητήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα του Έλληνα πυροσβέστη!               

           

                         

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email