Προσθήκη σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης& Επενδύσεων.

Με Self test η προσέλευση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.
25/04/2021
Εμβολιασμός Υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α.Κ.
21/05/2021

Προσθήκη σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης& Επενδύσεων.

Αρ.Πρωτ.:59

Αθήνα,26.04.2021

                                                          ΠΡΟΣ: 1) Τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

                                                                          κ. Άδωνη Γεωργιάδη

                                                                  2) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                          Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη

                                                          ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                           Μέλη ΠΟΕΥΠΣ

ΘΕΜΑ: «Προσθήκη σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης& Επενδύσεων»

Τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει αναρτηθεί και βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου» μέχρι τις 29.04.2021, στο οποίο περιέχεται διάταξη που αφορά άμεσα και τη λειτουργία των πυροσβεστικών σταθμών. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2, άρθρου 6 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, το οποίο φέρει τον τίτλο «Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαιθρίων αγορών» αναφέρεται ότι «από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαιθρίων αγορών δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς, του αστικού και προαστιακού σιδηροδρόμου, σταθμούς υπεραστικών κ.α. χώρους».

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα της παρεμπόδισης διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων παρατηρείται συχνά λόγω της λειτουργίας λαϊκών αγορών σε παρακείμενους πυροσβεστικούς σταθμούς, σε βαθμό μάλιστα που να προκαλείται σοβαρό κώλυμα στην άμεσο χειρισμό κάθε περιστατικού.

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλίσουμε την αρτιότερη επιχειρησιακή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών με την άμεση, ταχεία πυροσβεστική επέμβαση στον ελάχιστο χρόνο για την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας του πολίτη, θεωρούμε ότι στην παραπάνω παράγραφο πρέπει να προστεθούν και τα πυροσβεστικά καταστήματα, όπως ακριβώς αναφέρονται στην διάταξη, ώστε να καθοριστεί νομοθετικά η ορθή λειτουργία των υπαιθρίων αγορών και των χώρων που αυτές θα πρέπει να λειτουργούν.

Ως εκ τούτου κρίνουμε απαραίτητο στην άνωθεν παράγραφο περί χωροταξικής λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου την προσθήκη της φράσης «και τα καταστήματα των Υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα…).

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email