Προσφυγή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο ΣτΕ

Επίκαιρη Ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων.
02/05/2017
Αίτημα συνάντησης με την Fraport Greece
05/05/2017

Προσφυγή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο ΣτΕ

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ. 377                                                                 Αθήνα, 03/05/2017

        ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                             ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Προσφυγή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο ΣτΕ».

 

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας στην βάση των κατευθύνσεων του 20ου έκτακτου Συνεδρίου καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την με αύξοντα αριθμό 1246/02.05.2017 Αίτηση Ακυρώσεως στρεφόμενη κατά:

  • Του Π.Δ. 13/2017 (τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Π.Σ.).
  • Της με αριθμ.πρωτ. 15136 Φ. 102.2/09.03.2017 Απόφασης του κ. Αρχηγού του Π.Σ. (τροποποίηση – κατανομή) της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού.

Νομική βάση της Αίτησης Ακύρωσης είναι ότι η Ομοσπονδία μας έχοντας άμεσο και έννομο συμφέρον και σκοπό εκ του Καταστατικού της  την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, θεωρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2017 ευθέως αντισυνταγματικές διότι επιφέρουν  μεταβολές στο καθεστώς των μεταθέσεων των Πυροσβεστών και εισάγουν μέτρα που άμεσα θίγουν τα μέλη μας κατά παράβαση των αρχών της ισότητας και αναλογικότητας αφού εισάγει αδικαιολόγητες ανισότητες και διακρίσεις  μεταξύ των υπαλλήλων.

Υπάρχει επίσης παράβαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της ορθολογικής οργάνωσης της Διοίκησης με το να θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη οι Π.Υ. που ανήκουν στον αυτό νομό.

Τέλος γιατί υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας και παραβίασης των κανόνων ορθολογικής οργάνωσης της Διοίκησης διότι η υπ΄αριθμ. 15136 Φ. 102.2/09.03.2017 Απόφαση του κ. Αρχηγού του Π.Σ., στερείται νομιμότητας για το λόγο ότι εκδόθηκε εκτός και πέραν του χρονικού ορίου (του Δεκεμβρίου εκάστου έτους) και κατανέμει «εκ νέου» την συνολική υπηρετούσα δύναμη με τρόπο πλασματικό χωρίς να έχει οποιαδήποτε αιτιολογία προϊόν εμπεριστατωμένης μελέτης που να δικαιολογεί την γενόμενη κατανομή.

Ο  ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email