Συνάντηση για το ΤΕΑΠΑΣΑ με τον κ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
07/02/2015
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ΤΕΑΠΑΣΑ
09/02/2015

Προσφυγή της Ομοσπονδίας μας στο Σ.Τ.Ε.

titlos poeyps neo

Αρ.Πρωτ.24                                                                                      Αθήνα, 06/02/2015

 

                                                              ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                  (για ενημέρωση μελών τους)

 

ΘΕΜΑ: «Προσφυγή της Ομοσπονδίας μας στο ΣτΕ».

 

     Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας, στη βάση των κατευθύνσεων της Συνδιάσκεψης που έλαβε χώρα στην Αθήνα και μετά από μελέτη του όλου θέματος από κοινού από τους νομικούς των Ομοσπονδιών των Σ.Α. (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α) κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την με αύξοντα αριθμό 165/2015 αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε βάση του Ν.4307/2014 με τον οποίο επιστρέφονται στους ένστολους οι αναδρομικές διαφορές αποδοχών μειωμένες κατά ποσοστό 50%.

     Νομική βάση της αίτησης ακύρωσης είναι η παράβαση διατάξεων του Συντάγματος και συγκεκριμένα αυτών που όπως έχει επιφυλάσσουν ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση στους ένστολους των Ε.Δ. και Σ.Α. καθώς και αυτών που υποχρεώνουν τη Διοίκηση να συμμορφώνονται προς το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων.

     Με την παραπάνω αίτηση ακύρωσης, η οποία λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων που τίθενται αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ, εκφράζουμε ως Ομοσπονδία την αντίθεσή μας στο μισθολόγιο που καθιερώνει ο Ν.4307/2014 και ασκούμε πίεση και νομικά στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ πέρα από τις ατομικές αγωγές που ήδη ασκούνται.

Ακολουθεί η αίτηση ακύρωσης σε αρχείο pdf.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email