Προκήρυξη διαγωνισμού Σχολής Αρχιπυροσβεστών

Ασύμφορη η αναγνώρισή της στρατιωτικής θητείας μετά την 01.01.2020 – Μη υποχρεωτική πλέον η αναγνώριση της στην Κύρια Σύνταξη – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.
22/12/2020
Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος άρθρου 101 Ν. 4662/2020.
11/01/2021

Προκήρυξη διαγωνισμού Σχολής Αρχιπυροσβεστών

Αρ.Πρωτ.01                                                                                            Αθήνα, 05.01.2021

 

                                 ΠΡΟΣ:   Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

                                                  κ Χαρδαλιά Νικόλαο

 

                                 ΚΟΙΝ: 1. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                κ Βασίλειος Παπαγεωργίου

  1.   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                                     Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη

                                                                                 3 . Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

                                                                                            Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού Σχολής Αρχιπυροσβεστών»

 

Μετά την ψήφιση του Ν.4662/2020, ο οποίος με το άρθρο 39 ρυθμίζει το θέμα της εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θεωρούμε ότι ήλθε πλέον η στιγμή για την ικανοποίηση ενός αυτονόητου αιτήματός μας, της προκήρυξης δηλαδή Σχολής Αρχιπυροσβεστών, εξέλιξη που όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει, θα επιφέρει την υπηρεσιακή αναβάθμιση των Υπαρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών που υπηρετούν στο Π.Σ. και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της χώρας, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των κενών οργανικών θέσεων της αντίστοιχης κατηγορίας (την χρονική αυτή στιγμή ανέρχονται σε  5.800  θέσεις συνολικά).

Εγκαίρως έχουμε υπογραμμίσει ότι η κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης βαθμίδας, η οποία επιτελεί απολύτως αναγκαίο ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών του Π.Σ. (λειτουργία βαρδιών – ανακριτικό έργο), αποτελεί πρωταρχική ανάγκη και επιβάλλεται να ιεραρχηθεί κατά προτεραιότητα από την πολιτική μας ηγεσία. Για την υλοποίηση μάλιστα της πρόβλεψης του νόμου, προτείνουμε την άμεση έκδοση προκήρυξης Σχολής Αρχιπυροσβεστών, προκειμένου με αδιάβλητο τρόπο να αναπληρωθεί μεγάλο μέρος των κενών θέσεων.

Αναμένουμε την ικανοποίηση των δίκαιου, ρεαλιστικού και αυτονόητου  αιτήματός μας, το οποίο πέραν των άλλων επιβάλλουν και οι συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες σε κάθε επίπεδο.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email