Γονικές άδειες – διευκολύνσεις στο πυροσβεστικό προσωπικό
09/12/2013
Εκπαίδευση – κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες, ξένες γλώσσες κ.α. των Σ.Α.
13/12/2013

ΠΟΕΥΠΣ: Συνδικαλιστικές άδειες

Αρ.Πρωτ.347

 

 

                                               ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                               ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Συνδικαλιστικές άδειες».

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

στη συνέχεια του από 16/10/2013 και αρ.πρωτ.344 εγγράφου μας με το ίδιο θέμα σας γνωρίζουμε πλέον επεξηγηματικά τη θέση της Ομοσπονδίας μας για τις συνδικαλιστικές άδειες και το θέμα που δημιουργήθηκε σχετικά με το 46944 Φ.109.1 από 09/10/2013 έγγραφο του Νομικού Τμήματος Α.Π.Σ. Ειδικότερα:

  1. 1.Οι συνδικαλιστικές άδειες και η προβλεπόμενη από το νόμο διάρκειά τους συνιστούν ευθέως εκ του νόμου ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα που ασκούνται κατά το ίδιο μέτρο αδιακρίτως του αν πρόκειται για εργαζομένους του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.
  2. 2.Για τους δικαιούμενους συνδικαλιστική άδεια ο νόμος δεν προβλέπει υποβολή «αίτηση» για την χορήγησή της πέραν της τυπικής έγγραφης γνωστοποίησής του δικαιούμενου αυτή προς την υπηρεσία του αναφορικά με το χρόνο λήψης αυτής, η οποία γνωστοποίηση εφόσον αυτό είναι εφικτό θα υποβάλλεται κατά το δυνατόν έγκαιρα. Άλλως τε ο νόμος δεν τάσσει προθεσμία ειδοποίησης.
  3. 3.Η λήψη της συνδικαλιστικής άδειας ως δικαίωμα και δη ελάχιστο δεν μπορεί να εξαρτηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από υπηρεσιακές ή άλλης φύσεως ανάγκες έναντι των οποίων προέχει. Ενδεχόμενοι περιορισμοί στο δικαίωμα της συνδικαλιστικής άδειας μέσω της συσχέτισής τους με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως επιχειρήθηκε αρχικώς με το πιο πάνω έγγραφο του Νομικού Τμήματος Α.Π.Σ., πέραν του ότι στερείται οποιασδήποτε νομιμότητας, θα αποτελούσαν απαράδεκτη τροχοπέδη στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε δυνατότητα για αναστολή συνδικαλιστικών αδειών οποιαδήποτε χρονική περίοδο (π.χ. προεκλογικές περίοδοι, αντιπυρικές κ.λ.π.).

     Σας είναι γνωστό αλλά επιθυμούμε να σας υπομνήσουμε εκ νέου ότι η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη της πρωτίστως αγωνίζονται για την αναβάθμιση του Π.Σ. και των συνθηκών εργασίας και αμοιβής του προσωπικού τους.

     Έτσι θεωρούμε αναγκαίο να σας γνωρίσουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε οποιοδήποτε χτύπημα στα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και ως τέτοιο καταγγέλλουμε το αρχικό τουλάχιστον έγγραφο του Νομικού Τμήματος Α.Π.Σ., αλλά και την ορθή αυτού επανάληψη κατά το στοιχ γ) αυτού του οποίου ζητούμε την άμεση ανάκληση δεδομένου ότι αρκεί η διατύπωση ότι για τα θέματα των συνδικαλιστικών αδειών στο Πυροσβεστικό προσωπικό ισχύει και εφαρμόζεται η ισχύουσα γενικώς επί του θέματος νομοθεσία.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                       ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email