ΠΟΕΥΠΣ: Ελλειψη πετρελαίου στις Π.Υ. και Π.Κ. της χώρας.
25/12/2013
ΠΟΕΥΠΣ: Σχετικά με την Απόφαση του Σ.Τ.Ε.
23/01/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Σύγκλιση Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης.

κατεβαστε – εκτυπωστε το αρχείο

 

Αρ.Πρωτ.6

Αθήνα, 10/01/2014

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σύγκλιση Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης»

Καλούνται τα Προεδρεία των Ενώσεων (Πρόεδρος – Γεν. Γραμματέας) και

αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των παρατάξεων των Δ.Σ. των Ενώσεων (όσων εξ αυτών

δεν συμμετέχουν στο Προεδρείο – ένα άτομο ανά παράταξη), σε κοινή Συνδιάσκεψη στις

14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00΄στην Αθήνα (στο ξενοδοχείο STANLEY – πλατεία

Καραϊσκάκη).

Θέματα που θα απασχολήσουν την Συνδιάσκεψη:

– Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

– Βαθμολόγιο κατωτέρων.

– Υγιεινή και Ασφάλεια.

– Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

– Κανονισμός Μεταθέσεων.

– Μισθολογικά ζητήματα – νομικές διεκδικήσεις – προσφυγές – ενημέρωση περί

εκκρεμών οικονομικών θεμάτων (νυχτερινά, επίδομα 176,00 ευρώ, εισφορά

αλληλεγγύης κ.α.)

– Καταστατική εναρμόνιση – λειτουργία Πρωτοβάθμιων Ενώσεων.

Σας γνωρίζουμε ότι τις θέσεις των Ενώσεων για τα ανωτέρω θέματα θα τις εκφράσουν

οι Πρόεδροι. Κατόπιν, δικαίωμα τοποθέτησης για τα ανωτέρω θέματα θα έχουν και οι

εκπρόσωποι των παρατάξεων των Δ.Σ. των Ενώσεων.

Κατά τις διεργασίες της Συνδιάσκεψης θα παρθούν αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες και

πρωτοβουλίες που θα αναλυθούν από την Ομοσπονδία.

Τα έξοδα μετακίνησης (και πιθανόν διανυκτερεύσεων) θα βαρύνουν τις Πρωτοβάθμιες

Ενώσεις πλην των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email