Παροχή δυνατότητας για λήψη αντιγράφων σημειωμάτων αποδοχών.
17/11/2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
17/11/2014

ΠΟΕΥΠΣ: ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

titlos poeyps neo                                       

Αρ.πρωτ.330                                                                                         Αθήνα, 17/11/2014

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

Συνάδελφοι,

    Ύστερα από την 14η /11/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και με την σύμφωνη γνώμη των Προεδρείων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. οι οποίες συμμετείχαν στις 15/11/2014 στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας στις 1 & 2 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα, (για τον ακριβή τόπο του Συνεδρίου θα σας ενημερώσουμε άμεσα με νεότερο έγγραφό μας.).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  • Λήψη απόφασης για την μετατροπή ή μη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος) και του Τ.Π.Υ.Π.Σ. (Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος) σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Νόμου 3029/2002 (Επαγγελματικό Ταμείο).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν οι οικονομικά τακτοποιημένες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Ομοσπονδίας δια των αντιπροσώπων τους.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                          ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email