ΠΟΕΥΠΣ: Διαδικασία αναγνώρισης μάχιμης πενταετίας.

ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Χρήση και συντήρηση Αναπνευστικών συσκευών.
25/11/2013
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔ/ΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ
26/11/2013

ΠΟΕΥΠΣ: Διαδικασία αναγνώρισης μάχιμης πενταετίας.

           Αρ.Πρωτ.: 353                                            Αθήνα  21/10/2013                                                              

                                                                 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη ΠΟΕΥΠΣ

     

     Θέμα: « Ενημέρωση των συναδέλφων για την πορεία της  διαδικασίας αναγνώρισης        

                χρόνου υπηρεσίας έως πέντε ετών στο διπλάσιο»   

               

                Μετά την ψήφιση του Ν.3865/2010, ο οποίος ορίζει την δυνατότητα αναγνώρισης των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία), δυστυχώς μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα για να κινηθεί η διαδικασία της αναγνώρισης, γεγονός που κατήγγειλε το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, ζητώντας με τα υπ’αριθμ. 74/26-03-2012  και 317/12-09-2012 έγγραφά της την άμεση έναρξη της διαδικασίας την οποία προέβλεπε ο παραπάνω Νόμος.

               Το θέμα αυτό τέθηκε επιτακτικά από την πλευρά μας σε κάθε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τόσο με την φυσική όσο και με κάθε παράγοντα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, με πιο πρόσφατη την συνάντησή μας με τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, υπογραμμίζοντας συνεχώς ότι επιβάλλεται να προχωρήσει η διαδικασία που ο Νόμος προβλέπει, πριν την εφαρμογή όλων των δυσμενών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που θα πλήξουν εκ νέου το πυροσβεστικό προσωπικό.

               Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο ζήτημα, μετά από την σχετική κινητοποίηση των Υπηρεσιών του Α.Π.Σ., ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους που έχουν υποβάλλει σχετική δήλωση αναγνώρισης ότι το αντίστοιχο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού ύστερα από τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων των συναδέλφων, βρίσκεται στην διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων, οι οποίες αποστέλλονται στην Διαχείριση Χρηματικού (πλήν της ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου αλλά και του ατομικού του φακέλου), για να προβεί στην συνέχεια στην σχετική παρακράτηση.

               Δεδομένης της σπουδαιότητας του θέματος για οτιδήποτε προκύψει θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με ανακοίνωσή μας αφού αυτό αφορά σημαντικό αριθμό συναδέλφων που δικαιολογημένα αγωνιούν και ανησυχούν για τις επερχόμενες συνταξιοδοτικές εξελίξεις.

 

Για το Δ.Σ. της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email