Έκφραση συλλυπητηρίων προς την ΠΟΑΣΥ – ΠΟΑΞΙΑ.
17/10/2014
ΠΟΕΥΠΣ: Ενημέρωση για την μήνυση κατά Σαχινίδη.
20/10/2014

Παροχή οικονομικών στοιχείων.

 

Αρ.Πρωτ.284                                                                                                                                                           Αθήνα, 17/10/2014

                                                                                     ΠΡΟΣ: τον Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                                                 κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                                        ΚΟΙΝ:    1) Δ/νση Οικονομικών

                                                                                        2) Δ/νση Πληροφορικής

                                                                                          3) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

ΘΕΜΑ: Παροχή  οικονομικών στοιχείων».

 Κύριε Αρχηγέ

     Όπως σας είναι γνωστό η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ως προς την αντισυνταγματικότητα του (Ν.4093/2012) και κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να μεριμνήσει για τον τρόπο επιστροφής χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που καταβάλλονταν πριν την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου και των αποδοχών που πράγματι κατεβλήθησαν μετά τις περικοπές.

     Κατά την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015 και σύμφωνα με την υποχρέωση που έχει το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην αναβίωση του μισθολογίου όπως αυτό ίσχυε πριν τις περικοπές, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα οικονομικά μεγέθη των μισθολογικών δαπανών πριν και μετά την εφαρμογή του νόμου 4093/2012 καθώς και το συνολικό ποσό των δικαιουμένων αναδρομικών μέχρι και τις 30/10/2014 όπως προκύπτει από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Οικονομικών, προκειμένου να γνωρίζουμε τα ακριβή ποσά που δικαιούνται οι συνάδελφοι, ώστε να  χρησιμοποιηθούν αυτά  σε περίπτωση άσκησης αγωγών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email