Παροχή δυνατότητας για λήψη αντιγράφων σημειωμάτων αποδοχών.

Παρουσίαση Πυρ/κού εγχειριδίου. Πυρκαγιές Διαμερισμάτων.
16/11/2014
ΠΟΕΥΠΣ: ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.
17/11/2014

Παροχή δυνατότητας για λήψη αντιγράφων σημειωμάτων αποδοχών.

titlos poeyps neo

Αρ.πρωτ .329                                                                  Αθήνα, 17/11/2014  

 

                                    ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

      Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

     ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις –μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΘΕΜΑ: «Παροχή δυνατότητας στους υπαλλήλους για λήψη αντιγράφων  

                 αναλυτικών  σημειωμάτων αποδοχών».

 

     Σας ενημερώνουμε ότι πολλοί υπάλληλοι του Σώματος επιθυμούν να ασκήσουν αγωγές για τη διεκδίκηση του συνόλου των αποδοχών που μη νομίμως τους παρακρατήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4093/2012.

     Για τη θεμελίωση  των αγωγών τους είναι αναγκαίο να λάβουν εκ νέου (όσοι εκ των υπαλλήλων δεν έχουν φυλάξει τα ήδη χορηγηθέντα) αντίγραφα των αναλυτικών σημειωμάτων αποδοχών τους κατόπιν υποβολής σχετικής Δ.Υ. αναφοράς προς την υπηρεσία τους.

     Προς τούτο υποβάλλουμε το αίτημα να δώσετε εντολή προς την Διαχείριση Χρηματικού να διατηρήσει ανοιχτή προς τους υπαλλήλους την εφαρμογή μισθοδοσίας προκειμένου να δύνανται να λαμβάνουν μέσω των υπηρεσιών τους τα άνω σημειώματα αποδοχών.

Παρακαλούμε για την επί του θέματος ενέργειές σας.

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email