Παρουσίαση Πυρ/κού εγχειριδίου. Πυρκαγιές Διαμερισμάτων.

Νομοθετική ρύθμιση – Μη πλήρης συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣΤΕ.
16/11/2014
Παροχή δυνατότητας για λήψη αντιγράφων σημειωμάτων αποδοχών.
17/11/2014

Παρουσίαση Πυρ/κού εγχειριδίου. Πυρκαγιές Διαμερισμάτων.

xalaris1xalaris2

 

 Η εμπλοκή του Πυροσβεστικού Σώματος στη χώρα μας σε αστικές πυρκαγιές παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αποτελεί περίπου το 1/3 του συνόλου των δραστηριοτήτων του. Οι πυρκαγιές κτιρίων και διαμερισμάτων σε σύγκριση με τις άλλες κατηγορίες πυρκαγιών είναι αριθμητικά περισσότερες και σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αναφύονται σε αυτήν την κατηγορία πυρκαγιών συγκεντρώνουν ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, τους πυροσβέστες και τους ειδικούς επιστήμονες.

 Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στις πυρκαγιές διαμερισμάτων δημιουργούν από τη φύση τους ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου και η αντιμετώπισή τους από τους πυροσβέστες είναι από τις πλέον επικίνδυνες εργασίες. Εάν ο πυροσβέστης που επεμβαίνει σε αυτά τα περιστατικά δεν είναι γνώστης των κανόνων για ασφαλή επέμβαση και δεν διαθέτει επίγνωση του κινδύνου είναι απόλυτα βέβαιο ότι η ζωή του και πιθανόν οι ζωές των συναδέλφων του θα τεθεί σε κίνδυνο.

 Με αυτές τις σκέψεις στο μυαλό ο Αντιπύραρχος Μιχαήλ Χάλαρης, Δρ Χημείας επιμελήθηκε το εγχειρίδιο πυροσβεστικής τέχνης  με θέμα: «Η Συμπεριφορά της Φωτιάς σε Πυρκαγιές Διαμερισμάτων» με σκοπό να δημιουργήσει μια πλατφόρμα γνώσεων, που να συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των πυρκαγιών κλειστών χώρων με τις σωστές ενέργειες σε συμβάν μιας πυρκαγιάς διαμερίσματος, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό υλικό και έναν χρήσιμο οδηγό ενεργειών για κάθε πυροσβέστη.

 Αυτό το εγχειρίδιο 36 σελίδων προσπαθεί να προσδιορίσει τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι πυροσβέστες σχετικά με τις πυρκαγιές των διαμερισμάτων. Γίνεται προσπάθεια σε πολύ απλή και κατανοητή γλώσσα  και με τη χρήση έγχρωμων εικόνων να δοθεί με συνοπτικό τρόπο, χωρίς να εισχωρήσει εις βάθος σε θεωρίες, το τι συμβαίνει στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης μιας πυρκαγιάς σε ένα διαμέρισμα, πώς αυτή καταλήγει σε Καθολική Ανάφλεξη (Flashover) και πώς ενδεχομένως στο φαινόμενο της Αντεπιστροφής Φλογών (Backdraft /Backdraught), καθώς και στην επίδραση του αερισμού κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Επιπλέον στο τέλος του εγχειριδίου παρατίθεται η σχετική  βιβλιογραφία για εκείνους  τους αναγνώστες που επιθυμούν μια περισσότερο θεωρητική εξήγηση για τη δυναμική εξέλιξη της φωτιάς. 

 Τέλος, το εγχειρίδιο αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ελληνική πυροσβεστική βιβλιογραφία δεδομένης της έλλειψης από την Ελλάδα ενός παρόμοιου εγχειριδίου που να συγκεντρώνει το πλήθος των παρεχομένων κανόνων ασφαλείας και επέμβασης σε πυρκαγιές διαμερισμάτων. Οι πληροφορίες αυτές ευελπιστούμε ότι θα αποδειχτούν χρήσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις.

Το κόστος του βιβλίου στην έντυπη μορφή του ανέρχεται στα 7 Ευρώ και για περισσότερες πληροφορίες για αυτό καθώς και για τον τρόπο απόκτησής του μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 6936504467 ή να επικοινωνείτε στο e-mail:[email protected] Το βιβλίο διατίθεται επίσης σε μορφή e-book μέσω της ιστοσελίδας easywriter.gr στην ακόλουθη διεύθυνση : http://www.easywriter.gr/ebooks/item/262


Με εκτίμηση


  FACEBOOK


 ΕΔΩ το e-BOOK

Print Friendly, PDF & Email